Najaarscongres 24 november 2022 Psychosomatiek, hart van de integrale zorg!

Een ontmoetings- en impulsconferentie over psychosomatiek in de zorg

Op 24 november a.s. vindt in Breda het najaarscongres plaats:

Psychosomatiek, hart van de integrale zorg!

Een ontmoetings- en impulsconferentie over psychosomatiek in de zorg.

‘Omdat lichamelijke en psychische aandoeningen vaak samen voorkomen en elkaar wederzijds beïnvloeden, is een geïntegreerde benadering van belang. Maar doordat de zorg van oudsher gescheiden is georganiseerd, wordt een integrale benadering belemmerd.
Door de strikte scheiding in de zorg voor het lichamelijke en psychische domein krijgen veel mensen nu niet de best mogelijke behandeling’, (Gezondheidsraad, mei 2020, rapport over Integrale Zorg).
Tijd dus voor verandering, tijd om de praktijk van psychosomatische en integrale zorg breder te implementeren. Samen met gelijkgestemde organisaties en geïnteresseerden willen we zoeken naar concrete ideeën om bredere en beter verankerde psychosomatische- en geïntegreerde zorgpraktijken te realiseren.

Aan de hand van het rapport van de Gezondheidsraad: ‘Integrale zorg voor mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen’ (zie hier de samenvatting van het rapport), zal een kennismaking en uitwisseling plaatsvinden met besturen van verwante beroepsorganisaties in de integrale zorg én met andere geïnteresseerden!

Het Programma en praktische informatie van het congres.