Over NOLK

Wat is NOLK?

NOLK is het platform waar kennis, scholing en onderzoek over de behandeling van mensen met aanhoudende lichamelijke klachten wordt gebundeld. Het bundelt de krachten van patiënten, zorgaanbieders, verwijzers en onderzoekers.

Wat wil NOLK?

NOLK wil de zorg voor patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten verbeteren. Om dit te realiseren streven we naar:

 • het in kaart brengen van de zorg voor patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten (online sociale kaart);
 • een zorglandschap met voldoende gedifferentieerde behandelmogelijkheden;
 • het creëren van afdoende verwijsmogelijkheden;
 • ontwikkeling en implementatie van evidence based behandelingen en richtlijnen;
 • uitwisseling en ‘van elkaar leren’, zodat bruikbare concepten breder
  toepasbaar worden;
 • stimulering en het in kaart brengen van onderzoek en onderwijs.

Beleidsplan-NOLK-2016-2019 inzien.

Organisatie van zorg voor SOLK
NOLK opperde in 2013 in zijn position paper ‘Organisatie van zorg voor SOLK’ een aantal oplossingsrichtingen om de doelmatigheid van de zorg voor SOLK-patiënten te verbeteren:

 • Versterk de eerstelijns huisartsfunctie en basis GGz.
 • Ontwikkel regionale differentiatie en integratie van zorgaanbieders.
 • Organiseer financiering op grond van complexiteit en zorgzwaarte.
 • Werk met richtlijnen als professionele standaard.

In 2016 verscheen in Medisch Contact het artikel Aanpak SOLK vraagt om meer samenhang met daarin knelpunten en oplossingsrichtingen beschreven om organisatie rondom zorg voor patiënten met SOLK te verbeteren, onderschreven door NOLK, SOLK-experts en bestuurders van beroepsverenigingen (ACZP, NFZP, LVMP, PAZ/NIP, NBMF, NFP, SPM, VGCT, LV POH-GGz).

Geschiedenis
In 2008 stelde een aantal GGZ instellingen vast dat bij medische en geestelijke gezondheidszorginstellingen de belangstelling voor OLK groeide. Het aantal instellingen met een zorgprogramma nam toe. Het zorgaanbod werd vooral lokaal ontwikkeld. De landelijke organisatorische afstemming was daarbij nog beperkt. In 2008 nam een aantal instellingen het initiatief tot een landelijk overleg. Er werd contact gezocht met prominente experts in onverklaarde klachten. Zij steunden unaniem het initiatief tot een landelijk netwerk en verenigden zich in de commissie van aanbeveling. Op 1 januari 2011 werd het Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (NOLK) opgericht en de statuten vastgelegd bij de notaris. Daarna konden instellingen en professionals zich aansluiten en lid worden.

Doelstelling
Het doel van NOLK is de uitwisseling en afstemming tussen instellingen en professionals, op het gebied van Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (OLK), te optimaliseren. NOLK wil op strategisch niveau (rand-)voorwaarden helpen scheppen die de kwaliteit van zorg voor patiënten met OLK verbeteren. NOLK heeft geen winstoogmerk.

Bestuur en secretariaat
Het huidige bestuur wordt gevormd door:

Mw. prof. dr. J.G.M. Rosmalen (UMCG) – voorzitter
Mw. dr. L. Tak (Dimence) – secretaris
Dhr. P.C.L. Westdijk (De Gezonde Zaak) – penningmeester
Mw. dr. Y.R. van Rood (LUMC)
Mw. drs. C.H. Lunter (Altrecht)
Het bestuur wordt secretarieel/administratief ondersteund door Edith Altemühl (e.altemuhl@nolk.info)

Activiteiten van NOLK
NOLK organiseert jaarlijkse bijeenkomsten en organiseert en faciliteert werkgroepen die bijeenkomen om onze doelstellingen waar te maken.

Congres Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten en Ledendag
Jaarlijks afwisselend organiseert NOLK het landelijke congres en een ledendag. Deelnemers krijgen lezingen en workshops voorgeschoteld van prominente sprekers uit het veld van SOLK. Op de ledendag is altijd speciaal aandacht voor de interactie met onze leden, zodat onze leden op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het zorglandschap om hen heen.

NOLK academisch ronde tafeloverleg
NOLK organiseert tweemaal per jaar een ronde tafel overleg voor Academische en Top Klinische Zorg centra op het gebied van SOLK. Deze kenniskring is onderdeel van NOLK als Kenniscentrum SOLK.

Leden van het Academische Ronde Tafeloverleg overleggen onder meer over landelijke onderzoeksprojecten, academische SOLK curricula, evidence based behandelingen, innovatieve diagnostiek en behandeling, implementatie van richtlijnen en zorgstandaarden.

Commissies en werkgroepen
Een commissie of werkgroep is een door het bestuur ingestelde groep van leden, adviseurs of leden van de commissie van aanbeveling met een gerichte doelstelling. Deze doelstelling komt voort uit de algemene doelstellingen van NOLK. Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief.

Werkgroep Therapieresistente SOLK
Deze werkgroep richt zich op de zorg voor mensen met chronische OLK. Hierbij kan gedacht worden aan lotgenotencontacten, maar ook aan therapie gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven en onderzoek naar chronische OLK.

Leden van de werkgroep:
Mw. drs. M. Hulscher, psychiater, Altrecht, centrum voor psychosomatiek, Den Dolder (voorzitter)
Mw. dr. L. Tak, psychiater, Specialistisch Centrum voor SOLK  &  Somatisch-Symptoomstoornissen Dimence
Mw. drs. B.S. van Beusekom, kinder- en jeugdpsychiater, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie Erasmus MC-Sophia, Rotterdam

Werkgroep Kinder- en Jeugd:
Deze werkgroep richt zich specifiek op de zorg voor kinder- en jeugdpatiënten met SOLK.

Leden van de werkgroep:
Mw. drs. C. de Roos, klinisch psycholoog, Centrum voor Trauma en Gezin,  de Bascule Amsterdam (voorzitter)
Mw. drs. B.A. de Bruine, orthopedagoog-generalist/cognitief gedragstherapeut, Accare Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Groningen
Mw. M.E. Lorsheijd- Pastoor, MSc, GZ-psycholoog, De Hoogstraat Revalidatie, Utrecht
Mw. dr. E.M. van de Putte, kinderarts sociale pediatrie, Universitair Medisch Centrum Utrecht
Mw. drs. I.E. Visser, gz-psycholoog i.o. tot klinisch psycholoog/psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut Vakgroep Medische Psychologie Kind & Jeugd, Dijklander Ziekenhuis, Hoorn
Mw. drs. B.S. van Beusekom, kinder- en jeugdpsychiater, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie Erasmus MC-Sophia, Rotterdam
Mw. drs. M. Oldenziel-Sondaar, Klinisch Psycholoog, vakgroep Psychologie Kind & Jeugd, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn
Mw. dr. A.M. Fredriks, kinder- en jeugd psychiater, MPU-Kind en Jeugd AMC/UVA

Werkgroep Samenwerken met patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten
In deze werkgroep komen patiënten en zorgprofessional bij elkaar om de samenwerking tussen patiënten en behandelaren te optimaliseren.

Leden van de werkgroep:
Mw. dr. L. Tak
Mw. dr. W. M. N. J. Buis
Mw. M. Sturre
Mw. L. Jawalapershad
Mw. I. Audier
Dhr. dr. T. olde Hartman

Commissie Website
Dhr. P. Westdijk, penningmeester NOLK
Mw. E. Altemühl, secretaresse NOLK

Over Nolk

NOLK is het platform waar kennis, scholing en onderzoek over de behandeling van mensen met aanhoudende lichamelijke klachten wordt gebundeld. Het bundelt de krachten van patiënten, zorgaanbieders, verwijzers en onderzoekers.