1 Oktober 2021: online landelijk congres Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten

Gevarieerd programma
Op 1 oktober 2021 organiseert NOLK alweer voor de 5e keer het landelijk congres Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Evenals de vier voorgaande succesvolle congressen zal ook dit jaar een gevarieerd programma worden aangeboden met topsprekers uit binnen- en buitenland. We hebben meerdere keynotes en er zijn weer 2 rondes met in totaal ca. 15 workshops/mini-symposia waarin dieper op bepaalde thema’s, behandelmethodes of onderzoeken wordt ingegaan.

Het congres vindt dit jaar online plaats. Het programma met de keynote sprekers en diverse workshopleiders, belooft een heel interessant en leerzaam congres te worden.

Doelgroep
Het congres is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten zoals neurologen, revalidatieartsen, internisten, etc., als ook managers en bestuurders van instellingen die zorgprogramma’s bieden aan patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten. Ook zij die in opleiding zijn of studeren voor deze discipline, als ook medisch adviseurs van zorgverzekeraars of sociale verzekeringsinstanties zijn van harte welkom.

Inschrijftarieven

NOLK-Leden: € 300
Niet-leden:  € 345

*NOLK leden zijn:
• Lid-professionals: individuele leden die een contributie van € 50 per jaar betalen
• Officiële vertegenwoordigers van instellingen die lid zijn (via het ‘gewone lidmaatschap’). Een instelling mag 1 vertegenwoordiger voor het NOLK tarief laten deelnemen.

Algemene informatie
Programma
Registratie
Congrescommissie

Lustrumcongres 2021 Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten