Gemiste kansen in de integrale zorg voor patiënten met SOLK

Gemiste kansen

Patiënten met SOLK ontvangen vaak zowel geestelijke als somatische gezondheidszorg. De bestaande schotten in het bekostigingssysteem belemmeren de ontwikkeling integrale behandeltrajecten die de Zorgstandaard SOLK (2018) vraagt. Het bemoeilijkt ook een goede samenwerking in de keten.
Om te illustreren naar beleidsmakers dat een verandering in het bekostigingssysteem integrale zorg kan bevorderen, zoeken we naar concrete voorbeelden van initiatieven die zijn misgelopen door financieringsproblemen.
Bijvoorbeeld een gezamenlijk spreekuur van internist en psychiater of een psycholoog van een GGz-instelling die samen met de anesthesist van het ziekenhuis patiënten met chronische pijn ziet.
Hiermee willen we een zogenaamd ‘SOLK integrale zorg gemiste kansen boek’ opstellen.
De voorbeelden kunt u zenden naar info@nalk.info waar de artikelen zullen worden verzameld. Voor de voorbeelden graag onderstaande punten aanhouden (u kunt hiervoor dit Format Gemiste kansen in de integrale zorg voor patiënten met SOLK gebruiken):
  1. Beschrijf de samenwerking (omschrijving betrokken professionals, frequentie/volume van samenwerking, doelgroep patiënten)
  2. Wat leverde het initiatief op? (bijvoorbeeld: tevreden patiënten, tevreden collega’s, effectievere en snellere verwijzingen, kennisdeling, anders?) 
  3. Waarom is het initiatief gestopt?
  4. Aanvullende opmerkingen.

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.