Criteria lidmaatschappen

NALK kent verschillende vormen van lidmaatschap, te weten gewoon en bijzonder lidmaatschap.

Gewoon lidmaatschap
De vereniging kent vier soorten gewoon lidmaatschap met stemrecht in de algemene ledenvergadering:

Lid-behandelaren > zijn zij die als professionele hulpverlener onder de wet BIG vallen en werkzaam zijn bij instellingen die zorgprogramma’s uitvoeren die onder de Zorgverzekeringswet vallen en die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten na voordracht door twee leden. In geval van aanmelding van een professional die wel onder de wet BIG valt, maar geen behandeling maar begeleiding geeft aan SOLK patiënten en/of in een andere instelling dan een gezondheidszorginstelling werkt, kan het bestuur besluiten diegene toe te laten als lid-behandelaar als voldoende specifieke SOLK kennis en ervaring bij diegene blijkt.

Lid-managers > zijn zij die als manager werkzaam zijn bij een erkende instelling (of afdeling van een instelling) met een contract met één of meer zorgverzekeraars die diagnostiek, behandeling en/of onderzoek biedt voor mensen met SOLK. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten na voordracht door twee leden.

Lid-onderzoekers > zijn zij die als wetenschappelijk onderzoeker werkzaam zijn bij een academische instelling, een erkende onderzoeksinstelling die onderzoek verricht naar SOLK of een erkende instelling (of afdeling van een instelling) met een contract met één of meer zorgverzekeraars die diagnostiek, behandeling en/of onderzoek biedt voor mensen met SOLK .Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten na voordracht door twee leden.

Instellings-lid > is een erkende instelling (of afdeling van een instelling) met een contract met één of meer zorgverzekeraars die diagnostiek, behandeling en/of onderzoek biedt voor mensen met SOLK en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten na voordracht door twee leden.
Het aantal professionals dat een instelling binnen NALK met stemrecht kan vertegenwoordigen is afhankelijk van het aantal fulltime medewerkers (FTE’s) dat werkzaam is op gebied van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) binnen de instelling.
De huidige verdeling is:
Bij 0-5 FTE’s: 1 vertegenwoordiger
Bij 6-10 FTE’s: 2 vertegenwoordigers
Meer dan 10 FTE’s: 3 vertegenwoordigers

Bijzonder lidmaatschap
Naast voornoemde lidmaatschappen kent de vereniging een bijzonder lidmaatschap, zonder stemrecht in de algemene ledenvergadering, namelijk:

Belangstellend-lid > zijn zij die als professional werkzaam zijn op het gebied van SOLK-zorg, die niet voldoen aan de criteria voor lidmaatschap, maar vanwege duidelijke professionele kwaliteiten, kunnen worden aangenomen.

Contributie
Lidmaatschap instellings-lid: € 325,- per jaar (inclusief vermelding op de sociale kaart)
Gewoon lidmaatschap:  €  50,- per jaar (exclusief vermelding op de sociale kaart)
Gewoon lidmaatschap + vermelding op de sociale kaart: € 100,- per jaar
Belangstellend lidmaatschap: € 50,- per jaar

Contributie is verschuldigd voor een jaar en gaat in vanaf de datum van aanvang van het lidmaatschap. De contributie wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.

In een deel van de informatie op deze website wordt nog gesproken over SOLK i.p.v. ALK.