Over NALK

over-nolk-2

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Wat is NALK?

NALK staat voor voor Netwerk Aanhoudende Lichamelijke Klachten. Hét netwerk waar kennis, scholing en onderzoek over de behandeling van mensen met aanhoudende lichamelijke klachten wordt gebundeld. Het combineert de krachten van patiënten, zorgaanbieders, verwijzers en onderzoekers.

Wat wil NALK?

NALK wil de zorg voor patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten verbeteren. Om dit te realiseren streven we naar:

 • Het in kaart brengen van de zorg voor patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten (online sociale kaart/zorgkaart);
 • Een zorglandschap met voldoende gedifferentieerde behandelmogelijkheden;
 • Ontwikkeling en implementatie van evidence based behandelingen en richtlijnen;
 • Uitwisseling en ‘van elkaar leren’, zodat bruikbare concepten breder toepasbaar worden;
 • Stimulering en het in kaart brengen van onderzoek en onderwijs.

Geschiedenis
1 januari 2011 werd het Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (NOLK) opgericht en de statuten vastgelegd bij de notaris. Daarna konden instellingen en professionals zich aansluiten en lid worden.

Door verschillende ontwikkelingen die sindsdien hebben plaatsgevonden, is de focus van NALK verlegd van ‘Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten’ naar ‘Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK). Onder het begrip ALK vallen alle aanhoudende lichamelijke klachten, zowel degene die door een chronische ziekte worden verklaard als degene met onbekende oorzaak. Om deze ontwikkeling en conceptuele wijziging van het type klachten in gang te zetten, was de eerste stap het wijzigen van onze eigen naam naar NALK. Meer over de betekenis en achtergrond van deze verandering leest u hier.

Doelstelling

Het NALK wil de toekomstige zorg voor patiënten met ALK verbeteren door zich in te zetten voor ontschotting van somatische en psychologische zorg. Hierbij aansluitend heeft het NALK drie speerpunten:

 • Samenwerking tussen zorgpartijen voor ALK bevorderen
  Geïntegreerde somatische en psychologische zorg is beschikbaar voor elke patiënt met ALK in elke regio van Nederland.
 • De kwaliteit van het onderwijs over ALK bewaken
  Kwalitatief goed onderwijs over ALK daagt zorgverleners uit om over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken.
 • Wetenschappelijk onderzoek naar ALK stimuleren
  Wetenschappelijk onderzoekers met aandachtsgebied ALK worden gestimuleerd om domein overstijgend te denken en samenwerkingen aan te gaan buiten hun eigen kennisgebied.

NALK heeft geen winstoogmerk.

Over NALK