Disclaimer

Op de sociale kaart worden instellingen vermeld op basis van de gegevens aangeleverd via het aanmeldformulier. De sociale kaart is bedoeld voor behandelaren die zorg bieden conform de Zorgstandaard SOLK (2018). NALK treedt niet op als inhoudelijk beoordelaar en kan daarom niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gesteld voor de aangeboden behandelingen door de betreffende behandelaren.