Disclaimer

  • Op de sociale kaart worden instellingen/praktijken vermeld op basis van de gegevens aangeleverd via het aanmeldformulier. De sociale kaart is bedoeld voor behandelaren die zorg bieden conform de Zorgstandaard SOLK (2018). NALK treedt niet op als inhoudelijk beoordelaar en kan daarom niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gesteld voor de aangeboden behandelingen door de betreffende behandelaren.
  • Als NALK (Netwerk Aanhoudende Lichamelijke Klachten) vinden wij zorg voor alle patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten plaats moet vinden volgens het biopsychosociale model. Niet het al dan niet somatisch verklaard zijn van de klachten, maar de patiënt zou centraal moeten staan. Wij willen ons dan ook voortaan richten op aanhoudende lichamelijke klachten (ALK): klachten die minstens enkele weken duren en het functioneren beperken of lijdensdruk veroorzaken. Het kan gaan om klachten in de context van een (adequaat behandelde) ziekte of klachten in de afwezigheid van een bekende ziekte. Bij het aanhouden van de lichamelijke klachten kunnen zowel biologische, psychologische als sociale factoren een rol spelen.
    Op de website wordt in een deel van de informatie overigens nog gesproken over SOLK i.p.v. ALK, gaandeweg zullen er wijzigingen worden aangebracht.