Disclaimer

  • De praktijken en instellingen die op de zorgkaart worden getoond, zijn alle praktijken en instellingen die meer dan 10 behandelingen per jaar hebben gedeclareerd met een declaratiecode passend bij een ALK-diagnose. Hiervoor zijn data van Vektis gebruikt. NALK draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de behandelprogramma’s die zijn aangeboden.
  • Praktijken en instellingen die lid zijn van NALK werken volgens de laatste richtlijnen zorgstandaarden. Zoekt u een behandeling die dus daaraan voldoet, kies dan voor een partij die lid is van NALK. U herkent deze aan het NALK-logo bij de gegevens van de instelling of praktijk op de zorgkaart.
  • Als NALK (Netwerk Aanhoudende Lichamelijke Klachten) vinden wij zorg voor alle patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten plaats moet vinden volgens het biopsychosociale model. Niet het al dan niet somatisch verklaard zijn van de klachten, maar de patiënt zou centraal moeten staan. Wij willen ons dan ook voortaan richten op aanhoudende lichamelijke klachten (ALK): klachten die minstens enkele weken duren en het functioneren beperken of lijdensdruk veroorzaken. Het kan gaan om klachten in de context van een (adequaat behandelde) ziekte of klachten in de afwezigheid van een bekende ziekte. Bij het aanhouden van de lichamelijke klachten kunnen zowel biologische, psychologische als sociale factoren een rol spelen.

Op de website wordt in een deel van de informatie overigens nog gesproken over SOLK i.p.v. ALK, gaandeweg zullen er wijzigingen worden aangebracht.