Handboek behandeling van SOLK

Handboek behandeling van SOLK
Redactie: Jaap Spaans Judith Rosmalen Yanda van Rood Henriëtte van der Horst Sako Visser

Er bestaan lichamelijke klachten waarvoor, ook na uitgebreid medisch onderzoek, onvoldoende een somatische oorzaak kan worden gevonden. Dat kan het geval zijn bij pijnklachten, bewegingsstoornissen, chronische vermoeidheid of buik- en darmklachten. Veel therapeuten beschouwen het behandelen van patiënten met deze somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) als lastig. In dit handboek beschrijven experts in de geneeskunde, psychologie, fysiotherapie en andere vakgebieden op een heldere manier de nieuwste ontwikkelingen in diagnostiek, verwijzing, behandeling en begeleiding bij SOLK. Daarmee laten zij zien dat er wel degelijk effectieve behandelmogelijkheden zijn.

Het 492 pagina’s tellende boek bestaat uit verschillende delen.
In deel I (inleidend/algemeen) worden o.a. kenmerken en voorkomen, theoretische modellen, psychofysiologie en organisatie van zorg besproken.
In deel II (diagnostiek, monitoring en verwijzing) worden o.a. de situatie in de huisartsenpratijk, het opstellen van een gepersonaliseerde verklaring, meten van voortgang van behandeling en het onderzoeksproject Grip op klachten besproken. In deel III (algemene methoden en specifieke doelgroepen) worden o.a. reductie en preventie van arbeidsverzuim, diagnostiek bij patiënten met een migrantenachtergrond, kinderen en ouderen besproken. In deel IV (specifieke behandelmethoden en interventies) worden o.a. cognitieve gedragstherapie, acceptance and commitment therapy, lichaamsgerichte mentalisatiebevorderende therapie, EMDR, hypnotherapeutische interventies, graded activity en exposure in vivo, lichaamsgerichte therapieën, systeemtherapie en medicamenteuze behandeling besproken.

Handboek Behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Redactie: Jaap Spaans, Henriëtte van der Horst, Judith Rosmalen, Yanda van Rood en Sako Visser. LannooCampus, Tielt, 2017.

Bron: solk.nl

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.