Online cursus Omgaan met pijn

Omgaan met pijn
Op de website Pijnpatiënten naar één stem wordt de online cursus Omgaan met pijn aangeboden. Het accent van deze online cursus ligt op het omgaan met chronische pijn. De cursus geeft inzicht in het verschijnsel pijn en belicht verschillende behandelmogelijkheden. Ook is er aandacht voor wat je zelf kunt doen aan het terugdringen van de pijn, zodat deze je leven minder beheerst. In de cursus, die uit drie delen bestaat, vind je veel informatie over chronische pijn maar ook veel praktische tips en adviezen. Een korte samenvatting van de cursus is op de website te vinden als pdf.bestand.

 

 

 

 

 

Bron: Home – Pijnpatientennaar1stem