Patiëntenversie Zorgstandaard Chronische Pijn

Patiëntenversie

De officiële Zorgstandaard Chronische Pijn is een dik en lastig te lezen document. Daarom heeft het SWP hiervan samen met de Dutch Pain Society (DPS) een toegankelijke patiëntenversie gemaakt, ontwikkeld door behandelaars én patiënten samen. Hierin vind je alle informatie voor een zo effectief mogelijke behandeling van chronische pijn. Er staat beschreven hoe behandelaars met elkaar én met de patiënt moeten samenwerken. Daarnaast staan er aanwijzingen in om te voorkomen dat acute pijn chronisch wordt en wat de beste ondersteuning is voor de patiënt. Een must voor iedereen te maken heeft met chronische pijn.

Welke vragen komen aan bod:

■ Wat is chronische pijn?

■ Wanneer is sprake van een patiënt met chronische pijn?

■ Hoe is chronische pijn te voorkomen?

■ Wat is de meest effectieve (wetenschappelijk bewezen) behandeling van chronische pijn?

■ Hoe werken de verschillende behandelaars het beste samen?

Bron: Pijnpatiënten naar één stem