Werkgroep Hardnekkige ALK

Binnen het NALK zijn er diverse werkgroepen actief, waaronder de Werkgroep Hardnekkige ALK (Aanhoudende Lichamelijke Klachten).

Deze werkgroep richt zich op definiëren van een door clinici herkende doelgroep van patiënten met hardnekkige ALK, die nauwelijks terugkomt in de bestaande wetenschappelijke literatuur en richtlijnen; het bieden van een Profielschets Hardnekkige Aanhoudende Lichamelijke Klachten; bieden van concrete handvaten voor professionals betreft voor preventie, diagnostiek en behandeling / begeleiding van patiënten met hardnekkige ALK en in eerder genoemde punten samenwerking zoeken tussen clinici, patiënten en naasten.

Leden van de werkgroep:

  • Mw. drs. M. Hulscher, psychiater, Altrecht, centrum voor psychosomatiek, Den Dolder (voorzitter)
  • Mw. dr. L. Tak, psychiater, Specialistisch Centrum voor SOLK & Somatisch-Symptoomstoornissen Dimence
  • Mw. dr. S. Rutten, psychiater polikliniek Ziekenhuispsychiatrie locatie VUmc
  • Mw. dr. I. Keuning, psychiater Centrum voor Soma & Psyche, onderdeel van de psychiatrie afdeling ziekenhuispsychiatrie, locatie VUmc
  • Mw. M. Rikkers, klinisch psycholoog Specialistisch Centrum SOLK & Somatisch-symptoomstoornissen Dimence
  • Mw. dr. I. Bokermann, psychiater Centrum voor Soma & Psyche, onderdeel van de psychiatrie afdeling ziekenhuispsychiatrie, locatie VUmc
  • Mw. dr. J. van Eck van der Sluijs, psychiater en onderzoekscoördinator Altrecht Psychosomatiek Eikenboom
  • Mw. drs. M. Hoek, psychiater, GGz Breburg