Werkgroep Hardnekkige ALK

Binnen het NALK zijn er diverse werkgroepen actief, waaronder de Werkgroep Hardnekkige ALK (Aanhoudende Lichamelijke Klachten).

Deze werkgroep richt zich op definiëren van een door clinici herkende doelgroep van patiënten met hardnekkige ALK, die nauwelijks terugkomt in de bestaande wetenschappelijke literatuur en richtlijnen; het bieden van een Profielschets Hardnekkige Aanhoudende Lichamelijke Klachten; bieden van concrete handvaten voor professionals betreft voor preventie, diagnostiek en behandeling / begeleiding van patiënten met hardnekkige ALK en in eerder genoemde punten samenwerking zoeken tussen clinici, patiënten en naasten. Dit laatste heeft geresulteerd in de Handreiking Hardnekkige ALK voor Professionals.

Leden van de werkgroep:

  • Mw. drs. M. Hulscher, psychiater, Altrecht, centrum voor psychosomatiek, Den Dolder (voorzitter)
  • Mw. dr. L. Tak, psychiater, Dimence Alkura, specialistisch centrum Aanhoudende Lichamelijke Klachten
  • Mw. dr. S. Rutten, psychiater polikliniek Ziekenhuispsychiatrie locatie VUmc
  • Mw. dr. I. Keuning, psychiater Centrum voor Soma & Psyche, onderdeel van de psychiatrie afdeling ziekenhuispsychiatrie, locatie VUmc
  • Mw. M. Rikkers, klinisch psycholoog, Dimence Alkura, specialistisch centrum Aanhoudende Lichamelijke Klachten
  • Mw. M Flos, kinder- en jeugdpsychiater, ErasmusMC / Sophia Kinderziekenhuis, Integraal medisch unithoofd adolescentenkliniek

Voor vragen en/of feedback op de eerder genoemde documenten, kunt u contact opnemen via info@nalk.info