Volledige naam

Klimmendaal Revalidatiespecialisten locatie Arnhem

Behandeldisciplines

Psychologen, Paramedici, Artsen, Verpleegkundigen

AGB-code

06160529

Beschrijving

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

 

Binnen Klimmendaal locatie Arnhem bestaat een multidisciplinair gespecialiseerd chronisch pijn team. Zij behandelen volwassenen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat, WPN klasse 3 en 4.

 

In een eerste consult door de revalidatiearts/physician assistant wordt de klacht verder in kaart gebracht, wordt bekeken of eventueel onderliggend somatisch lijden voldoende is uitgezocht/uitgesloten en wordt gekeken of er op de voorgrond staande, ernstige psychiatrische problematiek is als exclusiecriterium. Informatie over eerdere somatische en psychologische/psychiatrische behandeling vanuit de verwijzer is hierbij zeer waardevol.

 

Bij een positief oordeel van de arts wordt in een observatiefase dieper ingegaan op de instandhoudende factoren voor de chronische pijn. Dit gebeurt door middel van het gevolgenmodel. Hiermee wordt op zeer overzichtelijke wijze in kaart gebracht welke biopsychosociale factoren meespelen en kan, indien geïndiceerd, een op maat gemaakte behandeling worden vormgegeven.

 

Tijdens de behandeling bestaat het behandelteam uit een revalidatiearts/physician assistant, fysiotherapeut, ergotherapeut, GZ-psycholoog en maatschappelijk werker, op indicatie aangevuld met hapotherapeut, bewegingsagoog, manueel therapeut en/of psychomotorisch therapeut. Er is een mogelijkheid voor poliklinische behandeling en op indicatie klinische behandeling.

 

Door middel van behandelplanbesprekingen gedurende de behandelperiode worden doelen samen met de patiënt (bij)gesteld en geëvalueerd en worden zo nodig aanpassingen aan de behandeling gedaan. Bij afsluiting van de behandeling wordt een terugvalpreventieplan gemaakt.

 

Tevens is er de mogelijkheid voor klinische behandeling van kind-en jeugd.

 

Zintens, onderdeel van Klimmendaal, biedt arbeidsdiagnostiek (o.a. Quick Scan) waarna een onafhankelijk vervolgadvies gegeven wordt.
Behandeling: groepsgewijze multidisciplinaire arbeidstraining. Re-integratie in arbeid is één van de behandeldoelen.

Type klachten

pijn aan het bewegingsapparaat

Type behandeling

Revalidatiezorg klinisch, Revalidatiezorg ambulant

Type

Instelling

Naam praktijk/instelling

Klimmendaal Revalidatiespecialisten

Adres

Heijenoordseweg 5

Plaatsnaam

6813 GG Arnhem