Volledige naam

Mutsaersstichting

Behandeldisciplines

Psychologen, Paramedici, Artsen, Verpleegkundigen, Overige

AGB-code

06291106

Beschrijving

De Mutsaersstichting is een organisatie met een maatschappelijke, mensgerichte oriëntatie. De Mutsaersstichting biedt, in diverse vormen en op diverse wijzen, diensten aan op het gebied van zorg en onderwijs. De Mutsaersstichting richt zich daarbij op de ondersteuning, begeleiding en behandeling van kwetsbare doelgroepen. Binnen die kwetsbare doelgroepen zijn kinderen, maar ook jongeren, vrouwen, mannen óf gezinnen in het geding. In de zorgverlening aan de SOLK-cliënt en zijn of haar systeem staat een multidisciplinaire aanpak centraal, waarbij kinderarts, kinder- en jeugdpsychiater, psychologen, fysiotherapeuten, vaktherapeuten en andere benodigde disciplines samen de diagnostiek en behandeling vorm geven binnen de SGGZ. Dit kan zowel zowel ambulant, in deeltijd of klinisch.

Professionals

mw A. Linders, Gz-psycholoog/kinder- en jeugdpsychotherapeut.

Type klachten

hoofdpijn

Type

Instelling

Naam praktijk/instelling

Mutsaersstichting, afdeling AES en trauma

Adres

Postweg 88

Plaatsnaam

5915 HB Venlo

Telefoonnummer