Volledige naam

VU Medisch Centrum, afdeling Centrum voor Soma & Psyche

Beschrijving

VU medisch centrum. Zorgprogramma:  Polikliniek Onverklaarde Klachten (onderdeel van de Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie VUmc). Gespecialiseerde academische polikliniek voor diagnostiek, advies en behandeling van patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten en somatoforme stoornissen.

De doelgroep van de polikliniek betreft patiënten met ernstige en langdurige onverklaarde klachten als chronische vermoeidheid, chronische pijn en maagdarmklachten en verder onder andere functionele neurologische symptomen (conversie) en hypochondrie.

Type

Instelling

Naam praktijk/instelling

VU medisch centrum, afdeling Ziekenhuispsychiatrie, VU medisch centrum ZH 7D 169

Adres

Boelelaan 1117

Plaatsnaam

1081 HV Amsterdam

Telefoonnummer