Netwerk Chronische pijn (kinderen en jongeren)

Netwerk Chronische pijn (kinderen en jongeren)

Grootte van het netwerk:
Ca. 50 personen

Regio:
Nijmegen e.o.

Beroepsgroepen in dit netwerk:
Kinderrevalidatiearts Sint Maartenskliniek, kinderreumatoloog Sint Maartenskliniek, pijnspecialist Radboud UMCN, pramedici 1e en 2e lijn (kinder- fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen), Consulent Ondersteuningsplatform/ coördinator Begeleiders Passend Onderwijs Samenwerkingsverband VO-VSO) Nijmegen e.o.

Activiteiten:
Kennismaking, kennisdeling, (presentaties over gemeenschappelijke thema’s zoals bv. behandeling, achtergronden ontstaan chronische pijn, ondersteuning op school, protocol Leerplicht schoolverzuim, uitwisseling psycho-educatie etc.)

E-mail contactpersoon:
hsieljes@samenwerkingsverbandvo.nl