In het onderzoek is gekeken naar hoe huisartsen uitleg geven aan patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten door gebruik te maken van het 'ALK in 7 stappen' model, waarbij het verklaringsmodel van centrale sensitisatie (CS) werd toegepast; de huisartsen vonden de uitleg met CS toepasbaar en...

Binnenkort (dinsdag 7 november) vindt bij Dimence Alkura in samenwerking met het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen Dimence een symposium plaats over autisme en ALK. Naast theoretische perspectieven zal er vooral ook aandacht zijn voor ervaringsdeskundigheid en praktijkervaring van behandelaren. Inschrijven is nog mogelijk....

In 2023 zijn de resultaten gepubliceerd van twee gerandomiseerde trials (de CORPUS-studie en de PARASOL-studie) over de eerste stap in stepped care behandeling voor ALK. De uitkomsten van beide trials op de langere termijn lijken op het eerste gezicht wat teleurstellend, maar bij nadere bestudering...