Over NALK

Bestuur en secretariaat
Het huidige bestuur wordt gevormd door:

Mw. prof. dr. J.G.M. Rosmalen (UMCG) – voorzitter
Mw. dr. L. Tak (Dimence) – secretaris
Dhr. P.C.L. Westdijk (FitzCompany) – penningmeester
Mw. dr. C. den Boer (gezondheidscentrum Kersenboogerd, Amsterdam UMC locatie VUmc)
Mw. A.M. Fleming MA post MSc (Reade, RINO)
Dhr. drs. R.F.A. Oosterwijk (CIR)
Mw. C.A.H. de Jong MSc (fysiotherapeut, Hogeschool Utrecht)

Het bestuur wordt secretarieel/administratief ondersteund door Manouk van de Klundert (info@nalk.info)

Activiteiten van NALK
NALK organiseert jaarlijkse bijeenkomsten en organiseert en faciliteert werkgroepen die bijeenkomen om onze doelstellingen waar te maken.

Congres Aanhoudende Lichamelijke Klachten en Ledendag
Jaarlijks – afwisselend – organiseert NALK het landelijke congres en een ledendag. Deelnemers krijgen lezingen en workshops voorgeschoteld van prominente sprekers uit het veld van ALK. Op de ledendag is altijd speciaal aandacht voor de interactie met onze leden, zodat onze leden op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het zorglandschap om hen heen.

NALK academisch ronde tafeloverleg
NALK organiseert tweemaal per jaar een ronde tafel overleg voor Academische en Top Klinische Zorg centra op het gebied van ALK. Deze kenniskring is onderdeel van NALK als Kenniscentrum ALK.

Leden van het Academische Ronde Tafeloverleg overleggen onder meer over landelijke onderzoeksprojecten, academische ALK curricula, evidence based behandelingen, innovatieve diagnostiek en behandeling, implementatie van richtlijnen en zorgstandaarden.

Commissies en werkgroepen
Een commissie of werkgroep is een door het bestuur ingestelde groep van leden, adviseurs of leden van de commissie van aanbeveling met een gerichte doelstelling. Deze doelstelling komt voort uit de algemene doelstellingen van NALK. Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief.

Werkgroep Hardnekkig ALK (Aanhoudende Lichamelijke Klachten)
Deze werkgroep richt zich op definiëren van een door clinici herkende doelgroep van patiënten met hardnekkige ALK, die nauwelijks terugkomt in de bestaande wetenschappelijke literatuur en richtlijnen.

Leden van de werkgroep:

Mw. drs. M. Hulscher, psychiater, Altrecht, centrum voor psychosomatiek,  (voorzitter)
Mw. dr. L. Tak, psychiater, Specialistisch Centrum voor SOLK & Somatisch-Symptoomstoornissen Dimence
Mw. dr. S. Rutten, psychiater polikliniek Ziekenhuispsychiatrie locatie VUmc
Mw. dr. I. Keuning, psychiater Centrum voor Soma & Psyche, onderdeel van de psychiatrie afdeling ziekenhuispsychiatrie, locatie VUmc
Mw. M. Rikkers, klinisch psycholoog Specialistisch Centrum SOLK & Somatisch-symptoomstoornissen Dimence
Mw. dr. I. Bokermann, psychiater Centrum voor Soma & Psyche, onderdeel van de psychiatrie afdeling ziekenhuispsychiatrie, locatie VUmc
Mw. dr. L. Ossewaarde, klinisch psycholoog en senior onderzoeker, Altrecht, centrum voor psychosomatiek
Dhr. dr. L. de Vroege, GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog (GIOS) bij centrum Angst en Stemming Breda

Werkgroep Kinder- en Jeugd:
Deze werkgroep richt zich specifiek op de zorg voor kinder- en jeugdpatiënten met ALK.

Leden van de werkgroep:
Mw. drs. I.E. Visser, klinisch psycholoog/psychotherapeut K&J, cognitief gedragstherapeut supervisor, EMDR practitioner K&J, inhoudelijk leidinggevende bij GGZ NHN/Triversum in de regio West-Friesland (voorzitter werkgroep)
Mw. drs. C. de Roos, klinisch psycholoog, Centrum voor Trauma en Gezin,  Levvel, Amsterdam
Mw. dr. L.A. ’t Hart-Kerkhoffs, kinder- en jeugdpsychiater, Levvel en Emma Kinderziekenhuis AMC
Mw. drs. B.A. de Bruine, orthopedagoog-generalist/cognitief gedragstherapeut, Accare Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Groningen
Mw. M.E. Lorsheijd- Pastoor, MSc, GZ-psycholoog, De Hoogstraat Revalidatie, Utrecht
Mw. dr. E.M. van de Putte, kinderarts sociale pediatrie, Universitair Medisch Centrum Utrecht
Mw. drs. M. Oldenziel-Sondaar, Klinisch Psycholoog, vakgroep Psychologie Kind & Jeugd, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn
Mw. dr. A.M. Fredriks, kinder- en jeugd psychiater, MPU-Kind en Jeugd AMC/UVA

Werkgroep Samenwerken met patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten
In deze werkgroep komen (ex-)patiënten en zorgprofessionals bij elkaar om de samenwerking tussen patiënten en behandelaren te optimaliseren.

Leden van de werkgroep:
Mw. drs. M.J.H. Oomens, ervaringsdeskundige
Mw. P. Bulter, ervaringsdeskundige
Mw. I. Audier, Pijnpatiëntennaar1stem
Mw. dr. L. Tak, psychiater
Dhr. dr. T. olde Hartman, huisarts

Commissie Website
Dhr. P. Westdijk, penningmeester NALK

Over NALK