Werkgroep Samenwerken met patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten (alk)

Binnen het NALK zijn diverse werkgroepen actief, waaronder de Werkgroep ‘Samenwerken met patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten’. In deze werkgroep komen (ex-) patiënten en zorgprofessionals bij elkaar om initiatieven te ontwikkelen die de samenwerking tussen patiënten en professionals optimaliseren.

De missie van de werkgroep ‘Samenwerken met patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten’ is om samen met de doelgroep de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven te verbeteren. De werkgroep is tot nu vooral gericht geweest op het op gang brengen van de inbreng van (ex)patiënten bij onderzoeks- en zorgvernieuwingsprojecten.

Leden van de werkgroep: 
Mw. drs. M.J.H. Oomens, ervaringsdeskundige
Mw. P. Bulter, ervaringsdeskundige
Mw. I. Audier, Pijnpatiëntennaar1stem
Mw. dr. L. Tak, psychiater
Dhr. dr. T. olde Hartman, huisarts
Dhr. drs. R.F.A. Oosterwijk, revalidatiearts

PatiëntenPanel
De werkgroep heeft in samenwerking met Pijnpatiënten naar één stem het PatiëntenPanel ‘Aanhoudende Lichamelijke Klachten’ opgezet.

Input ervaringsdeskundige gezocht
Wij zijn nog op zoek naar (ex)patiënten voor uitbreiding van het panel. Interesse? Of kent u iemand voor dit panel? Klik dan hier voor meer informatie en aanmelding.

Input patiënten aangeboden

Wilt u als professional de kwaliteit en relevantie van uw project of onderzoek verhogen? Leg dan uw vraag of onderzoek voor aan het panel. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.