E-learning ALK

De e-learning gaat over Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK). Aan de hand van casuïstiek, praktische en interactieve opdrachten krijgt u grip op deze voor zorgverleners lastige patiëntengroep. De e-learning bestaat uit een basiscursus, een cursus gericht op kinderen en jongeren en een cursus over de psychologische behandeling van ALK.

Basiscursus:

In deze basiscursus over ALK leert u basiskennis over ALK, diagnostiek, consultvoering, de behandeling in de eerste lijn en samenwerken met andere hulpverleners.

Kinderen en Jongeren:

In deze basiscursus over ALK bij kinderen en jongeren leert u aandachtspunten bij kinderen met ALK herkennen, hoe u de klacht uitlegt aan ouders en kind, hoe u kunt samenwerken met ouders en kind en hoe een zorgplan maakt en omgaat met schoolverzuim.

Psychologische behandeling:

In deze basiscursus over psychologische behandelingen bij ALK leert u over DSM-5 classificaties van de somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen, verklaringsmodellen en het gevolgenmodel als hulpmiddel voor het opstellen van een gepersonaliseerde verklaring en behandelplan.

De cursussen zijn los van elkaar te volgen. Ga naar deze website om je te registreren en zoek vervolgens de cursus van je keuze.

De cursus is geschikt voor alle zorgverleners die te maken hebben met ALK-patiënten: huisartsen en andere medisch specialisten, zoals internisten, MDL-artsen, reumatologen, gynaecologen, neurologen, psychiaters, revalidatieartsen, bedrijfs- en verzekeringsartsen (in opleiding), maar ook fysiotherapeuten, oefentherapeuten, vaktherapeuten, verpleegkundig specialisten, POH-GGZ en psychologen.

Accreditatie

De e-learning is geaccrediteerd voor:

– Artsen van alle specialismen (ABAN)

  • Basiscursus: 8 punten
  • Kinderen en jongeren: 3 punten
  • Psychologische behandeling: 2 punten