Kenniscentrum

Scholing

Bij- en nascholing

Op deze pagina vind je informatie over scholingsaanbod op het gebied van ALK en SOLK. Aangezien de term SOLK de afgelopen 10 jaar leidend is geweest en veel onderzoek gericht was op SOLK, zie je deze term nog geregeld terug in het scholingsaanbod dat daaruit is voortgevloeid. Wij verwachten dat dit de komende jaren geleidelijk zal veranderen en zowel inhoudelijk als in terminologie meer aandacht zal worden besteed aan ALK in bredere zin, waarbij het onderscheid tussen het al dan niet somatisch verklaard zijn van lichamelijke klachten steeds minder wordt gemaakt.

Appetizer, een eerste kennismaking met het gevolgenmodel

In het kader van bij- en nascholing van professionals die werken met patiënten met SOLK, kunnen we een programma aanbieden van een halve dag waarin de deelnemers kennismaken met de diagnostiek volgens het gevolgenmodel. Na een inleiding waarin de methode wordt toegelicht (1,5 uur) worden enkele casussen besproken die vooraf door deelnemers zijn ingestuurd (1,5 uur).
Klik hier voor meer informatie.

Cursus Communicatie bij Onverklaarde Klachten

Als behandelaar zie je regelmatig patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). SOLK maken een effectieve benadering voor behandelaren lastig. Hoe krijg je jouw patiënt mee in het behandelplan? Welke bejegening is effectief? Meer informatie over de driedaagse cursus over effectief communiceren bij onverklaarde klachten.

Driedaagse training diagnostiek volgens het gevolgenmodel

Je leert om bij patiënten met zowel deels verklaarde als onverklaarde lichamelijke klachten met of zonder psychiatrische co-morbide stoornissen, een gepersonaliseerd behandelplan op te stellen op basis van de diagnostiek volgens het gevolgenmodel welke bestaat uit diverse stappen. De training wordt gegeven door Yanda van Rood en Carlijn de Roos.
Klik hier voor meer informatie, het programma en de toegekende accreditatie.

E-learning SOLK

Als zorgverlener zie je regelmatig patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Wanneer is er genoeg onderzoek gedaan om te spreken van SOLK? Hoe leg je dit vervolgens uit aan jouw patiënt? En wat kun je jouw patiënt bieden qua behandeling?
Veel artsen en andere zorgverleners blijken dit lastig te vinden. Daarom is er een online cursus ontwikkeld, waarin onder andere deze vragen worden behandeld.

De cursus is ontwikkeld door een team van onderzoekers, clinici en docenten van het Universitair Medisch Centrum en de Rijksuniversiteit van Groningen, in samenwerking met Europese partners van de Universiteiten van München, Newcastle en Gent. De cursus kwam tot stand door een subsidie van EIT Health.

Hoogwaardig scholingsaanbod op het gebied van ernstige ALK of SOLK

Het TOPGGz centrum Altrecht Psychosomatiek Eikenboom heeft een aantrekkelijk aanbod van (na)scholingsbijeenkomsten op het gebied van (ernstige en complexe) aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) of somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Het betreft cursussen en workshops die gebaseerd zijn op jarenlange behandelervaringen, wetenschappelijke inzichten en onderzoek. De up-to-date kennis en ervaring wordt graag gedeeld met andere collega’s uit het brede werkveld!
Meer inhoudelijke informatie over het Aanbod.

Verschillende cursussen en trainingen op gebied van psychosomatiek

Er zijn diverse cursussen en trainingen te volgen bij het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi).

Workshop EMDR bij SOLK

Traumatische ervaringen en de daaruit volgende posttraumatische stressreacties kunnen een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van SOLK. Traumabehandeling met EMDR is geïndiceerd als de onverwerkte traumatische herinneringen de lichamelijke klachten door de emotionele en gedragsmatige of/en fysieke reacties op de klacht, in stand houden. Het doel van de inzet van EMDR is om door verwerking van de in stand houdende herinneringen de omstandigheden voor het herstel van de klacht te optimaliseren. De workshop wordt gegeven door Yanda van Rood en Carlijn de Roos. Klik hier voor meer informatie, het programma en de toegekende accreditatie.

Webinars

Talking Physio Learning About..
Webinar Pijneducatie en samenwerking in de eerstelijn van 14 september 2020
Het wachtwoord wat u nodig heeft om de opgenomen webinar te bekijken is {Vsd9D

Webinar Langdurige klachten na COVID-19
Carine den Boer, kaderhuisarts GGz, bestuurslid psyHAG, het NOLK en promovendus op het gebied van SOLK klachten vertelt – uit ervaring – over langdurige psychische klachten na COVID. Carine is vanaf de 35e minuut te horen en te zien. Het webinar is onderdeel van een reeks die op initiatief van MedischeScholing.nl, de LHV en het NHG is ontwikkeld.
Ook via de website van PsyHAG kunt u het webinar van 4 november 2020 bekijken.

Webinar Zorg voor patiënten met SOLK kan beter, maar hoe werkt het?
Proscoop organiseerde op 15 december 2020 een webinar over de zorg voor patiënten met SOLK. Aan het woord zijn ervaringsdeskundige Cindy Heen, Juul Houwen (huisarts en promovendus afd. eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc) en René Oosterwijk (pijnrevalidatiearts CIR revalidatie).
Heb je het webinar gemist? Je kunt het webinar hier terugkijken.

Webinar Jongeren met onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK) heeft op 7 juli 2020 plaatsgevonden.
Dit webinar was het startpunt van het traject Zie Mij Nu en markeert tevens de lancering van de gelijknamige website.
Hierin vragen de samenwerkende partijen om (maatschappelijk) bewustzijn voor de SOLK problematiek en worden er handreikingen gegeven om kinderen en jongeren op een andere manier te benaderen en behandelen.