Toenadering nodig tussen zorg voor lichaam en geest

Integrale zorg voor mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen

De Gezondheidsraad constateerde in 2020, dat een groeiende groep patiënten met een combinatie van lichamelijke en psychische aandoeningen niet de juiste zorg krijgt, doordat de zorg voor psychische en lichamelijke aandoeningen sterk gescheiden is. Dit werd benoemd als een fundamenteel en complex probleem dat een brede aanpak vraagt.
Immers psychische aandoeningen en lichamelijke aandoeningen komen vaak samen voor en kunnen elkaar negatief beïnvloeden. De nadrukkelijk gescheiden inrichting van de zorg bemoeilijkt een integrale benadering van patiënten met een combinatie van psychische en lichamelijke aandoeningen. De Gezondheidsraad adviseerde derhalve om te verkennen hoe een integrale benadering gestimuleerd kan worden. Bijvoorbeeld met maatwerk in de financiering, betere toegankelijkheid van preventieve zorg voor mensen met psychische problemen, meer coördinatie en aandacht voor samenhang tussen lichamelijke en psychische aspecten in richtlijnen en in de opleiding van zorgverleners. Oplossing van een dergelijk complex en breed probleem vraagt volgens de raad aanpassing op verschillende fronten tegelijk en van verschillende betrokkenen.

Bron