En de prijs is gegaan naar…

 

Overzicht van uitgereikte prijzen in de afgelopen jaren:

NALK-prijs: De opvolger van de NOLK-prijs n.a.v. de naamswijziging van het Netwerk. Om in aanmerking te komen moet de persoon een bijzondere inzet hebben verricht rondom 1 of meerdere van de 3 pijlers van NALK:

1. Samenwerking tussen zorgpartijen voor ALK bevorderen

2. De kwaliteit van het onderwijs over ALK bewaken

3. Wetenschappelijk onderzoek naar ALK stimuleren

Voorgaande winnaars:

2023: Yanda van Rood (Leiden UMC)

2021: Henriëtte van der Horst (Amsterdam UMC, locatie VUmc )

NOLK-prijs: Deze prijs wordt tijdens het Landelijk Congres Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK).

Om in aanmerking te komen voor de prijs moet een persoon een bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van ALK.

Voorgaande winnaars:

2019: Jaap Spaans (Altrecht Psychosomatiek/NOLK (oud) voorzitter)

2017: Martina Bühring (Altrecht Psychosomatiek)

2015: Boudewijn van Houdenhove (Katholieke Universiteit Leuven)

2013: Franny Moene (De Grote Rivieren)

Posterprijs: Deze prijs wordt uitgereikt tijdens het congres ALK aan de beste poster welke werd gepresenteerd op het congres.

Voorgaande winnaars:

2023: Elske Hogendoorn
‘Een systematische review en inhoudsanalyse naar ziekte en klachten in Nederlandse voorleesboeken voor jonge kinderen.’

2021: Willeke Kitselaar
‘Risicofactoren voor aanhoudende lichamelijke klachten in de algemene populatie: een systematische review van cohortstudies’

2019: Carine den Boer:
‘Centrale sensitisatie in het onderzoek naar chronische pijn en somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten’
Een systematische review van definities, operationalisaties en meetinstrumenten.

2017: Rosa Boeschoten (VUmc/GGz InGeest)
‘Pilotstudie naar de haalbaarheid van een ‘blended’ psycho-educatiemodule voor somatoforme stoornissen’ 

2015: Karin Janssens (UMCG)

‘Bepaling van de structuur en de belangrijkheid van instandhouders van SOLK.’

2013: Jan Houtveen (UMCG)

‘Grip op onbegrepen klachten Een innovatief online persoonlijk patiëntsysteem voor geïntegreerde diagnostiek, behandeling, doorverwijzing en monitoring van SOLK’.

Presentatie/Researchtracks: Ook ontvangt bij het Landelijke Congres ALK de beste mondelinge presentatie van nieuw wetenschappelijk onderzoek een prijs.

Voorgaande winnaars:

2023: Lot Spiertz
‘De attitude van psychologen ten aanzien van psychologische behandeling van somatisch-symptoomstoornis in de ggz.’

2019: Jan Houtveen (Altrecht Psychosomatiek):
‘Het effect van zelfcompassietraining op individuele dynamische netwerken bij patiënten met een somatisch-symptoomstoornis’

2017: Juul Houwen (Radboudumc):
‘SOLK consulten: waar zitten volgens patiënten de problemen’
Abstract | SOLK consulten waar zitten volgens patiënten de problemen

Promotieprijs: Sinds 2021 reiken we ook een prijs uit aan het beste promotie-onderzoek dat is verricht op het gebied van ALK in de twee jaren voorafgaand aan het Congres ALK van dat jaar.

Voorgaande winnaars:

2023: Suze Toonders (Universiteit Utrecht)

Moving Forward: Towards a proactive, integrated and blended care intervention in patients with moderate medically unexplained physical symptoms

2021: Anne van Gils (Rijksuniversiteit Groningen)
Developing e-health applications to promote a patient-centered approach to medically unexplained symptoms.

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.