SOLK-netwerk kinderen en jongeren Den Bosch

SOLK-netwerk kinderen en jongeren Den Bosch

Grootte van het netwerk:
Netwerk in opbouw van kinderartsen, paramedische dienst ZH, revalidatie, 1e lijns GGZ, GGD, MEE/gemeente, specialistische GGZ, externe dienstverlening

Regio:

Den Bosch

Beroepsgroepen in dit netwerk:
Zie kopje ‘grootte van het netwerk’

Activiteiten:
Er wordt vooral nog georiënteerd op samenwerking en schrijven van innovatieprojecten voor betere zorg en coördinatie van zorg

E-mail contactpersoon:
e.loohuijs@tolbrug.nl (Ellen Loohuijs)