SOLK zorgpad

SOLK zorgpad

In de gemeente Lochem is er met een aantal zorgprofessionals een zorgpad SOLK gemaakt, waarin ze jongeren (en ouders) helpen bij de SOLK klachten.

Het SOLK-zorgpad is ontstaan vanuit de behoefte om leerlingen met veel schoolverzuim door SOLK, multidisciplinair te helpen, dicht bij huis, ambulant en zonder wachtlijst.
Door allerlei afspraken, o.a. met scholen, huisartsen, kinderartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeut, psychologen, orthopedagogen en de gemeente (vanwege de financiering van jeugdhulp) is dit zorgpad opgenomen in het behandelaanbod.

Bron