Actie van NALK bestuur op Halvering van klinische behandelcapaciteit

Halvering van klinische behandelcapaciteit

Ingrijpende reorganisatie TOPGGz-afdeling Altrecht Psychosomatiek Eikenboom
Het NALK-bestuur heeft vernomen dat de TOPGGz-afdeling Altrecht Psychosomatiek Eikenboom van hogerhand is opgelegd tot een ingrijpende reorganisatie over te gaan, met onder andere een halvering van klinische behandelcapaciteit (van 32 naar 16 bedden).
Bij dit bericht zonk de moed ons in de schoenen, aangezien de afdeling Altrecht Psychosomatiek Eikenboom een landelijk belangrijk expertisecentrum is voor mensen met een ernstige somatisch-symptoomstoornis.
Een dergelijk besluit kan blijkbaar vallen zonder bredere, landelijke inhoudelijke discussie.
Deze brief is daarom naar het bestuur van Altrecht gezonden, waarin is uitgesproken dat het NALK hoopt dat Altrecht samen wil optrekken om de toch al schaarse klinische behandelcapaciteit in Nederland te behouden. Hier ligt namelijk een verantwoordelijkheid (zorgplicht) bij de zorgverzekeraars.
Ook in een gesprek met de regiodirectie heeft het NALK-bestuur haar zorgen nogmaals uitgesproken en toegelicht.

Over NALK