In het onderzoek is gekeken naar hoe huisartsen uitleg geven aan patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten door gebruik te maken van het 'ALK in 7 stappen' model, waarbij het verklaringsmodel van centrale sensitisatie (CS) werd toegepast; de huisartsen vonden de uitleg met CS toepasbaar en...

In 2023 zijn de resultaten gepubliceerd van twee gerandomiseerde trials (de CORPUS-studie en de PARASOL-studie) over de eerste stap in stepped care behandeling voor ALK. De uitkomsten van beide trials op de langere termijn lijken op het eerste gezicht wat teleurstellend, maar bij nadere bestudering...