Margreet Wortmans proefschrift onderzoekt de haalbaarheid, effectiviteit en kosteneffectiviteit van psychosomatische therapie voor patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK), waarbij een patiëntgerichte, biopsychosociale en multimodale benadering wordt toegepast; het omvat een pilotstudie en een daaropvolgende gecontroleerde trial die de acceptatie en potentiële voordelen van psychosomatische...

In het onderzoek is gekeken naar hoe huisartsen uitleg geven aan patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten door gebruik te maken van het 'ALK in 7 stappen' model, waarbij het verklaringsmodel van centrale sensitisatie (CS) werd toegepast; de huisartsen vonden de uitleg met CS toepasbaar en...