Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Het kenniscentrum maakt je wegwijs

Voor ouders
Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt ouders online wegwijs met betrouwbare kennis over psychische problemen, praktische handvatten en ervaringen van andere ouders. Om ouders hulp en steun te bieden bij de zorg voor hun kind én voor zichzelf. Het Kenniscentrum ontwikkelde het nieuwe kennisaanbod samen met een panel van ervaringsdeskundige ouders en experts.
Professionals kunnen ouders doorverwijzen naar de informatie, of deze samen met hen doornemen.

Voor professionals
Op de website van het Kenniscentrum vind je betrouwbare kennis over de diagnose en behandeling van een somatisch-symptoomstoornis bij kinderen en adolescenten, ook bekend als aanhoudende lichamelijke klachten (ALK). Professionals in de jeugd-ggz krijgen inzicht in onder andere: klinisch beeld, etiologie, prevalentie, comorbiditeit, diagnostiek, behandeling, en beloop en prognose.

De term ‘somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)’ wordt sinds 2021 steeds meer verlaten. Tegenwoordig wordt gesproken over ‘aanhoudende lichamelijke klachten (ALK)’. Dit sluit aan bij de internationale wetenschappelijke literatuur en de DSM-5.
Nog veel kennis is gebaseerd op het concept SOLK, je kunt ‘SOLK’ lezen als ‘ALK’.

Meer informatie is te vinden op: NALK | Up-to-date kennis over aanhoudende lichamelijke klachten bij kinderen en jongeren of rechtstreeks via de website van Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

 

 

 

 

Over NALK