NALK startsubsidie

NALK startsubsidie

Ideeën voor onderzoek moeten vaak eerst uitgewerkt worden voordat een onderzoeksvoorstel  kan worden voorgelegd aan wetenschappelijke en medisch ethische commissies en voordat er subsidie kan worden aangevraagd. Daarnaast hebben subsidieverstrekkers vaak een voorkeur voor multidisciplinaire samenwerking en participatie van patiënten in een zeer vroeg stadium, liefst voor het vaststellen van het definitieve onderzoeksprotocol.
De NALK startsubsidie (max. 1000 euro) is bedoeld om in deze fase van een nieuw project of onderzoek de activiteiten in de fase voorafgaand aan  een nieuw project of onderzoek financieel te ondersteunen. Ga naar  de aanvraag voor de NALK startsubsidie.