17 mei: Webinar Hardnekkige ALK: Handreiking voor behandelaars

17 mei: Webinar Hardnekkige ALK: Handreiking voor behandelaars

Onder de groep patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) bevindt zich een groep met zeer ernstige, hardnekkige (of ‘therapieresistente’) klachten. Deze groep komt vaak niet in zorg, of kan niet profiteren van het behandelaanbod dat er wel is. Zij raken letterlijk tussen ‘wal en schip’: tussen somatiek en GGZ. Dit leidt veelal tot gevoelens van machteloosheid en frustratie bij zoel de hulpverlener als patiënt en diens naasten.

De werkgroep Hardnekkige ALK van het Netwerk voor Aanhoudende Lichamelijke Klachten (NALK) heeft deze doelgroep en de problemen waar huisartsen tegenaan lopen in de zorg voor patiënten met hardnekkige ALK in kaart gebracht middels een survey onder huisartsen. Hiernaast hebben we een handreiking voor behandelaars opgesteld.

In deze webinar leer je kenmerken van en dilemma’s rondom deze doelgroep herkennen, en krijg je een aantal handreikingen voor somatisch-psychiatrisch geïntegreerde behandelmogelijkheden. Het betreft een interactieve bijeenkomst bedoeld om kennis en kunde over deze groep gezamenlijk te vergroten.

Datum & Tijd: 17 mei | 15:30-17:00

Deelname is gratis. Aanmelden kan via deze link.

U ontvangt een week voor de geplande webinar meer informatie.