Binnenkort (dinsdag 7 november) vindt bij Dimence Alkura in samenwerking met het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen Dimence een symposium plaats over autisme en ALK. Naast theoretische perspectieven zal er vooral ook aandacht zijn voor ervaringsdeskundigheid en praktijkervaring van behandelaren. Inschrijven is nog mogelijk....