ALK zorgkaart beschikbaar

De ALK zorgkaart is beschikbaar

Een belangrijke stap is gezet, de nieuwe ALK zorgkaart is beschikbaar!

NALK zet zich in voor het verbeteren van de zorg voor patiënten met Aanhoudende Lichamelijke Klachten. Het is bekend dat deze zorg zeer uiteenlopend van aard is. Een van onze doelstellingen is dan ook om de zorg die in Nederland geboden wordt op dit gebied, goed in kaart te brengen en overzichtelijk te presenteren aan verwijzers, zorgverleners en patiënten. Zo weet men waar men voor welk type zorg terecht kan.

Een belangrijke stap is gezet!
NALK is druk bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuwe ALK zorgkaart. De huidige kaart bevatte alleen NALK-leden, maar daarmee was het totale zorglandschap voor ALK-zorg niet compleet. Daar is sinds 14 maart 2022 verandering in gekomen, de nieuwe ALK zorgkaart is beschikbaar.

Wat staat op de zorgkaart?
NALK heeft de kaart samengesteld met Vektis. Dit is de landelijke instelling die data vanuit en over de zorg verzamelt (waaronder declaratiegegevens) en zo inzicht geeft in waardevolle informatie over de zorg in Nederland. Alle praktijken en instellingen die in de afgelopen periode zorg hebben geleverd (en gedeclareerd) aan patiënten met ALK, zijn opgenomen op de nieuwe ALK zorgkaart. Gebruikers kunnen zoeken via hun locatie naar de dichtstbijzijnde zorgaanbieder en daarbij filteren op basis van type zorg.

NALK-leden
Instellingen en praktijken met een NALK lidmaatschap worden met een uitgebreid profiel op de ALK zorgkaart weergegeven en daarnaast is, in het verkorte zoekprofiel, zichtbaar dat zij NALK-lid zijn. Er is ook een optie om alleen op NALK-leden te zoeken.
Van de partijen met een NALK lidmaatschap weten we dat ze het biopsychosociaal gedachtegoed in de werkwijze hebben opgenomen.

Nieuwe vermeldingen op de kaart
Op de nieuwe ALK zorgkaart zijn nu dus ook alle praktijken en instellingen terug te vinden die afgelopen jaar, volgens de Vektis-informatie, tenminste 10 patiënten hebben behandeld met een vorm van ALK. Het gaat hier om een paar duizend zorgaanbieders, van hen wordt slechts summier wat gegevens vermeld.
Deze partijen hebben in de afgelopen weken een email of brief ontvangen met de melding dat ze zijn opgenomen op de ALK-zorgkaart en zijn uitgenodigd om lid te worden van het NALK, uiteraard alleen als men voldoet aan de lidmaatschapscriteria.

Wij zijn blij met deze stap en hopen het zorglandschap op deze manier een stuk overzichtelijker te hebben gemaakt!

Met vriendelijke groet van
het NALK bestuur.

Over NALK