Bij- en nascholingen.

Bij- en nascholingen

Bij- en nascholingen

Op de pagina bij- en nascholingen vind je informatie over scholingsaanbod op het gebied van ALK en SOLK. Aangezien de term SOLK de afgelopen 10 jaar leidend is geweest en veel onderzoek gericht was op SOLK, zie je deze term nog geregeld terug in het scholingsaanbod dat daaruit is voortgevloeid. Wij verwachten dat dit de komende jaren geleidelijk zal veranderen en zowel inhoudelijk als in terminologie meer aandacht zal worden besteed aan ALK in bredere zin, waarbij het onderscheid tussen het al dan niet somatisch verklaard zijn van lichamelijke klachten steeds minder wordt gemaakt.

Bekijk de pagina met bij- en nascholingen en heb je een toevoeging voor de pagina?
Geef dit dan door aan info@nalk.info