In 2023 zijn de resultaten gepubliceerd van twee gerandomiseerde trials (de CORPUS-studie en de PARASOL-studie) over de eerste stap in stepped care behandeling voor ALK. De uitkomsten van beide trials op de langere termijn lijken op het eerste gezicht wat teleurstellend, maar bij nadere bestudering...

Een techniek die de herinnering aan de traumatische gebeurtenis minder moeilijk kan maken....