Proefschrift “Factoren die verband houden met de persistentie van medisch onverklaarbare symptomen op latere leeftijd”

Factoren die verband houden met de persistentie van medisch onverklaarbare symptomen op latere leeftijd

Proefschrift:
“Factoren die verband houden met de persistentie van medisch onverklaarbare symptomen op latere leeftijd”
Dorine van Driel-de Jong, UMCG, 11 november 2020.

Zowel de oudere patiënt als de betrokken zorgprofessionals ondervinden problemen bij de beoordeling van de aard en bij de behandeling van de impact van lichamelijke symptomen waarvoor geen medische diagnose is gevonden. Als gevolg daarvan blijven veel oudere patiënten met deze zogenoemde Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) verstoken van een adequate diagnose en een passende, op wetenschappelijk bewijs gebaseerde behandeling.

De resultaten van-  de in dit proefschrift – verzamelde studies hebben onze kennis over de verschillende factoren die samenhangen met het persisteren van SOLK bij oudere patiënten vergroot. Zij bieden tegelijkertijd een evaluatie van instrumenten om relevante factoren te onderzoeken en te kwantificeren (bijvoorbeeld de Illness Cognition Questionnaire-plus, ICQ-plus).
Naast de vele overeenkomsten tussen oudere en jongere patiënten die worstelen met SOLK, en die tussen patiënten met ofwel SOLK en/of medisch verklaarde symptomen, zijn er ook betekenisvolle verschillen. Wanneer bij de beoordeling en behandeling van SOLK op latere leeftijd aandacht wordt besteed aan specifieke leeftijdsgebonden problemen, zijn er geen redenen om oudere patiënten uit te sluiten van behandeling of onderzoek. Om de klinische beoordeling en behandeling van SOLK op latere leeftijd te verbeteren, moeten wetenschappelijk onderzoek en de scholing van zorgprofessionals worden versterkt. Hiermee kan het groeiende aantal oudere volwassenen met lichamelijke klachten, al dan niet voldoende verklaard, beter worden geholpen hun (dagelijkse) functioneren en hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Factors associated with the persistence of medically unexplained symptoms in later life

Promovendi verrichten een groot deel van het onderzoek op het gebied van SOLK. Als blijk van waardering voor hun inspanningen kunnen zij het beeldje ‘Samenwerking op niveau’ ontvangen.
Wil jij ook in aanmerking komen voor het beeldje? Stuur dan een link naar het proefschrift, op het gebied van SOLK,  naar info@nolk.info

Alle proefschriften op een rij (waarvoor – vanaf 2019 – het beeldje ‘Samenwerken op niveau’ is uitgereikt).

Tags: