Margreet Wortmans proefschrift onderzoekt de haalbaarheid, effectiviteit en kosteneffectiviteit van psychosomatische therapie voor patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK), waarbij een patiëntgerichte, biopsychosociale en multimodale benadering wordt toegepast; het omvat een pilotstudie en een daaropvolgende gecontroleerde trial die de acceptatie en potentiële voordelen van psychosomatische...

In het onderzoek is gekeken naar hoe huisartsen uitleg geven aan patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten door gebruik te maken van het 'ALK in 7 stappen' model, waarbij het verklaringsmodel van centrale sensitisatie (CS) werd toegepast; de huisartsen vonden de uitleg met CS toepasbaar en...

Dit proefschrift bestudeert een nieuw ontwikkelde innovatieve benadering van zorg voor patiënten met matige ALK. Voor deze patiëntengroep is de transitie van zorg vertaald naar een proactieve, geïntegreerde, blended zorginterventie waarbij zelfmanagement wordt gestimuleerd met als doel preventie van chroniciteit van klachten....