Kenniscentrum

Proefschriften

Psychosomatic therapy for patients with persistent somatic symptoms in primary care: effectiveness, costs and working mechanisms
Psychosomatische therapie voor patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK): effectiviteit, kosteneffectiviteit en werkingsmechanismen.  
M.S.H. Wortman. Vrije Universiteit Amsterdam, 1 december 2023.

‘How shall I put it?’ GPs explaining central sensitisation to patients with persistent physical symptoms
Hoe zal ik het eens zeggen? Uitleg gegeven door huisartsen aan patiënten met ALK met behulp van centrale sensitisatie. 
C. den Boer. Vrije Universiteit Amsterdam, 19 oktober 2023.

Moving Forward; Towards a proactive, integrated and blended care interventions in patients with moderate medically unexplained physical symptoms
Een stap vooruit: Richting een proactieve, geïntegreerde en blended interventie voor patiënten met matige somatische onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten
S.A.J. Toonders. Utrecht University, 22 juni 2023.

Promoting early recognition of persistent somatic symptoms in primary care
Bevordering van de vroege herkenning van aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) in de huisartsenpraktijk
W.M. Kitselaar. Radboud Universiteit Nijmegen, 27 juni 2023.

Language in Medicine – Language use in clinical interactions about medically unexplained symptoms
Taal in Geneeskunde – Taalgebruik in klinische interacties aangaande onverklaarde lichamelijke klachten
Inge Stortenbeker. Radboud Universiteit Nijmegen, 4 november 2022.

Cognitive Behaviour Therapy for Chronic Fatigue Syndrome – Learning from variations
Cognitieve gedragstherapie voor het chronisch vermoeidheidssyndroom – Leren van variaties
Margreet Worm-Smeitink. Radboud Universiteit Nijmegen, 22 april 2022.

Inflammation as a transdiagnostic factor in the development of psychopathology and somatic symptoms
Ontsteking als transdiagnostische factor in de ontwikkeling van psychopathologie en somatische symptomen
Iris Jonker. Rijksuniversiteit Groningen, 4 juli 2022.

Clinical assessment as therapy in managing medically unexplained symptoms
Klinische assessment als therapie bij het behandelen van patiënten met SOLK
Juul Houwen. Radboud Universiteit Nijmegen, 19 april 2022.

Beyond a symptom count: Addressing the difficulties of measuring Functional Somatic Symptoms
Meer dan het tellen van symptomen: Het aanpakken van de moeilijkheden van het meten van Functionele Somatische Symptomen. 
Angélica Acevedo Mesa. Rijksuniversiteit Groningen, 22 december 2021.

Betwixt and between. Medical care for functional somatic symptoms
In de Liminale Ruimte: medische zorg voor functionele somatische symptomen.   
Janna Gol. Rijksuniversiteit Groningen, 7 december 2021.

Beyond the diagnosis: A PROactive approach to fatigue, daily life participation, and health-related quality of life in paediatric chronic disease
Voorbij de diagnose: op een PROactieve manier meer grip op vermoeidheid, meedoen in het dagelijks leven en kwaliteit van leven bij kinderen met een chronische ziekte
Factsheet

Merel Nap-van der Vlist. Universiteit Utrecht, 14 september 2021.

Functional motor disorders: mechanism, prognosis and treatment
Functionele motorische stoornissen: mechanisme, prognose en behandeling
Jeannette Gelauff. Rijksuniversiteit Groningen, 28 oktober 2020.

Objective and subjective movement symptoms in (functional) tremor
Objectieve en subjectieve bewegingssymptomen bij (functionele) tremor​
Gerrit Kramer. Rijksuniversiteit Groningen, 28 oktober 2020.

Dealing with medically unexplained symptoms in primary care: exploring measurement issues, current care and the effectiveness of nurse-led psychological care
Omgaan met medisch onverklaarbare lichamelijke symptomen in de eerstelijnszorg: Het verkennen van meetproblemen, de huidige zorg en de effectiviteit van door verpleegkundige geleide psychologische zorg
Kate Sitnikova. VU, 20 mei 2020.

Cognitive behaviour therapy for chronic fatigue syndrome
Cognitieve gedragstherapie voor chronisch vermoeidheidssyndroom
Anthonie Janse. AMC-UvA, 15 mei 2020.

A body-mind map. Epidemiological and clinical aspects of the relation between somatic, depressive and anxiety symptomatology
A body-mind map.
Individuele klachten van depressie, angst en het lichaam zijn een belangrijke sleutel tot het personaliseren van behandeling
Ella Bekhuis. Rijksuniversiteit Groningen, 12 februari 2020.

Developing e-health applications to promote a patient-centered approach to medically unexplained symptoms
Het ontwikkelen van e-health toepassingen ter bevordering van een patiëntgerichte benadering van medisch onverklaarbare klachten
Anne van Gils. Rijksuniversiteit Groningen, 3 juli 2019.

Body-relatedness in somatic symptom disorder
De verhouding tot het eigen lichaam bij somatische-symptoomstoornissen
Hanneke Kalisvaart. Universiteit Utrecht, 28 juni 2019.

Similar but different. Implications for the one versus many functional somatic syndromes discussion
Gelijkaardig maar verschillend: Implicaties voor de discussie over één versus vele functionele somatische syndromen
Monica Joustra. Rijksuniversiteit Groningen, 30 januari 2019.

Promovendi verrichten een groot deel van het onderzoek op het gebied van aanhoudende lichamelijke klachten. Als blijk van waardering voor hun inspanningen kunnen zij het beeldje ‘Samenwerking op niveau’ ontvangen.
Wil jij ook in aanmerking komen voor het beeldje?
Stuur dan een link naar het proefschrift, op het gebied van aanhoudende lichamelijke klachten, naar info@nalk.info