Kenniscentrum

Proefschriften

Factors associated with the persistence of medically unexplained symptoms in later life
Factoren die verband houden met de persistentie van medisch onverklaarbare symptomen op latere leeftijd
Dorine van Driel-de Jong. UMCG, 11 november 2020.

Functional motor disorders: mechanism, prognosis and treatment
Functionele motorische stoornissen: mechanisme, prognose en behandeling
Jeannette Gelauff. UMCG, 28 oktober 2020.

Objective and subjective movement symptoms in (functional) tremor
Objectieve en subjectieve bewegingssymptomen bij (functionele) tremor​
Gerrit Kramer. UMCG, 28 oktober 2020.

Dealing with medically unexplained symptoms in primary care: exploring measurement issues, current care and the effectiveness of nurse-led psychological care
Omgaan met medisch onverklaarbare lichamelijke symptomen in de eerstelijnszorg: Het verkennen van meetproblemen, de huidige zorg en de effectiviteit van door verpleegkundige geleide psychologische zorg
Kate Sitnikova. VU, 20 mei 2020.

Cognitive behaviour therapy for chronic fatigue syndrome
Cognitieve gedragstherapie voor chronisch vermoeidheidssyndroom
Anthonie Janse. AMC-UvA, 15 mei 2020.

A body-mind map. Epidemiological and clinical aspects of the relation between somatic, depressive and anxiety symptomatology
A body-mind map.
Individuele klachten van depressie, angst en het lichaam zijn een belangrijke sleutel tot het personaliseren van behandeling
Ella Bekhuis. Rijksuniversiteit Groningen, 12 februari 2020.

Developing e-health applications to promote a patient-centered approach to medically unexplained symptoms
Het ontwikkelen van e-health toepassingen ter bevordering van een patiëntgerichte benadering van medisch onverklaarbare klachten
Anne van Gils. Rijksuniversiteit Groningen, 3 juli 2019.

Body-relatedness in somatic symptom disorder
De verhouding tot het eigen lichaam bij somatische-symptoomstoornissen
Hanneke Kalisvaart. Universiteit Utrecht, 28 juni 2019.

Similar but different. Implications for the one versus many functional somatic syndromes discussion
Gelijkaardig maar verschillend: Implicaties voor de discussie over één versus vele functionele somatische syndromen
Monica Joustra. Rijksuniversiteit Groningen, 30 januari 2019.

Promovendi verrichten een groot deel van het onderzoek op het gebied van aanhoudende lichamelijke klachten. Als blijk van waardering voor hun inspanningen kunnen zij het beeldje ‘Samenwerking op niveau’ ontvangen.
Wil jij ook in aanmerking komen voor het beeldje?
Stuur dan een link naar het proefschrift, op het gebied van aanhoudende lichamelijke klachten, naar info@nalk.info