Proefschrift: Moving Forward; Towards a proactive, integrated and blended care intervention in patients with moderate medically unexplained physical symptoms

Proefschrift: Moving Forward; Towards a proactive, integrated and blended care intervention in patients with moderate medically unexplained physical symptoms

Door Suze Adriana Johanna Toonders

Verdediging proefschrift: 22 juni; 14.15 uur aan de Universiteit Utrecht

Met stijgende zorgkosten, een vergrijzende samenleving en de opkomst van technologische ontwikkelingen staat de zorg in Nederland voor een uitdaging om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden met goede kwaliteit van zorg. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is beleid in Nederland gericht op het veranderen van de manier waarop de zorg is georganiseerd, genoemd als ‘passende zorg’. ‘Passende zorg’ kent vier uitgangspunten. Ten eerste is het waardegedreven met als doel winst te behalen in gezondheid en functioneren die relevant zijn voor de patiënt tegen een redelijke prijs. Ten tweede beslissen zorgverlener en patiënt samen. Ten derde wil het de juiste zorg op de juiste plek leveren, bijvoorbeeld door substitutie of door het verplaatsen van zorg met behulp van eHealth. Ten slotte houdt ‘passende zorg’ zich bezig met (positieve) gezondheid en zelfredzaamheid.

Deze zorgtransitie vraagt om organisatorische veranderingen en de ontwikkeling van innovatieve, proactieve en preventieve zorg. Dergelijke behandelingen streven ernaar om patiënten in een vroeg stadium herkennen, professionals en patiënten te laten samenwerken om gezondheidsproblemen aan te pakken voordat ze chronisch worden. Vooral voor patiënten die risico lopen op chroniciteit van klachten, zoals de populatie van patiënten met matige Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK). Op basis van de frequentie van consultatie bij de huisarts, de duur van de symptomen, en het fysieke en psychische ervaren disfuncties kan ALK worden onderverdeeld in mild, matig en chronisch.

Dit proefschrift bestudeert een nieuw ontwikkelde innovatieve benadering van zorg voor patiënten met matige ALK. Voor deze patiëntengroep is de transitie van zorg vertaald naar een proactieve, geïntegreerde, blended zorginterventie waarbij zelfmanagement wordt gestimuleerd met als doel preventie van chroniciteit van klachten. Onderzoeksvragen in dit proefschrift richtten zich op de effectiviteit van eHealth-interventies op afstand in het algemeen en laat zien in welke mate een specifieke proactieve, integrale, blended zorginterventie van meerwaarde is, zowel vanuit het oogpunt van effectiviteit en efficiëntie. Ten tweede probeert het te achterhalen hoe de interventie wordt ervaren in de dagelijkse praktijk, waarbij de ervaringen en verwachtingen van patiënten en zorgprofessionals zijn verzameld. Ten slotte wordt onderzocht of het mogelijk is om patiënten te stratificeren met vergelijkbare kenmerken, met behulp van verzamelde gegevens op zelfmanagementvaardigheden en beweeggedrag.

Dit proefschrift identificeert een combinatie van vroege identificatie van patiënten met matige ALK en een preventieve interventie met de integratie van eHealth (blended care) als een stap voorwaarts. Wat nog voor ons ligt, is om dergelijke interventies op maat en persoonlijk te maken, in plaats van een one-size-fits-all-behandeling aan te bieden. Meer inzicht in zelfmanagementvaardigheden en bewegingsgedrag tijdens de behandeling kan helpen bij het afstemmen van interventies, evenals het vroegtijdig signaleren van behoeften, motivatie en de inzet van eHealth bij patiënten. Omdat deze manier van behandelen afwijkt van de gebruikelijke zorg, zouden zorgprofessionals meer gecoacht moeten worden op hun veranderende rol van behandelen van patiënten naar coachen van patiënten.

Nieuwsgierig naar het hele proefschrift? Je leest het hier.

Promovendi verrichten een groot deel van het onderzoek op het gebied van ALK. Als blijk van waardering voor hun inspanningen kunnen zij het beeldje ‘Samenwerking op niveau’ ontvangen.
Wil jij ook in aanmerking komen voor het beeldje? Stuur dan een link naar het proefschrift, op het gebied van ALK, naar info@nalk.info

Alle proefschriften op een rij (waarvoor – vanaf 2019 – het beeldje ‘Samenwerken op niveau’ is uitgereikt).

Tags: