Proefschrift “A body-mind map”

A body-mind map.
Individuele klachten van depressie, angst en het lichaam zijn een belangrijke sleutel tot het personaliseren van behandeling

Proefschrift:
“A body-mind map”
Ella Bekhuis. Rijksuniversiteit Groningen, 12 februari 2020.

Het proefschrift van Ella Bekhuis gaat over de relatie tussen lichamelijke klachten (waaronder SOLK) met depressie en angst, belicht vanuit verschillende perspectieven (de relatie vanuit een netwerkperspectief, communicatie tijdens consulten, behandeleffecten).

Mensen met een depressie of angststoornis hebben vaak ook last van lichamelijke klachten zoals duizeligheid of rugpijn. Mensen die deze combinatie van klachten hebben, ervaren vaak meer beperkingen in hun dagelijks leven dan mensen die maar één type klachten hebben. Er is echter nog weinig bekend over welk aandeel individuele klachten in dit verband precies hebben. Dit komt omdat wetenschappelijk onderzoek de klachten vaak op één hoop gooit. Zo wordt er vaak geen onderscheidt gemaakt tussen of iemand een sombere stemming, angst of slapeloosheid ervaart, terwijl deze klachten heel verschillend zijn. In dit proefschrift maakt Bekhuis onderscheid tussen individuele klachten, om zo een beter begrip te krijgen van hoe de specifieke klachten die iemand ervaart ontstaan en elkaar beïnvloeden.

Deze samenhang onderzocht Bekhuis door gebruik te maken van een nieuwe methode, de netwerkanalyse. Op een soort plattegrond bracht ze in kaart hoe tientallen klachten met elkaar verbonden waren. Ze vond dat alle klachten van depressie en angst vaker samen voorkwamen met alle lichamelijke klachten, maar dat de onderlinge relaties van individuele klachten verschilden. Sommige lichamelijke klachten bleken ook een negatieve invloed te hebben op het beloop van depressieve klachten. Daarnaast bleek dat deze samenhang ook invloed had op het effect van behandelingen. Zo verbeterde een sombere stemming meer na behandeling met een antidepressivum dan met psychotherapie, maar dit effect leek vooral te komen doordat deze behandeling ook andere samenhangende klachten aanpakte. Met deze inzichten hoopt Bekhuis dat we in de toekomst beter begrijpen hoe klachten zich binnen specifieke personen ontwikkelen en op welke manier zij het beste behandeld kunnen worden.

A body-mind map

Promovendi verrichten een groot deel van het onderzoek op het gebied van SOLK. Als blijk van waardering voor hun inspanningen kunnen zij het beeldje ‘Samenwerking op niveau’ ontvangen.
Wil jij ook in aanmerking komen voor het beeldje? Stuur dan een link naar het proefschrift, op het gebied van SOLK, naar info@nolk.info

Alle proefschriften op een rij (waarvoor – vanaf 2019 – het beeldje ‘Samenwerken op niveau’ is uitgereikt).

Tags: