Proefschrift: Bevordering van de vroege herkenning van aanhoudende lichamelijke klachten in de huisartspraktijk

Proefschrift: Bevordering van de vroege herkenning van aanhoudende lichamelijke klachten in de huisartsenpraktijk

In dit proefschrift is de vroege herkenning van aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) in de huisartspraktijk onderzocht. Door middel van een stapsgewijze benadering is onderzocht wat de optimale methoden is om patiëntendossiers van huisartsen te hergebruiken om ALK te voorspellen. Dit is belangrijk omdat ongeveer 10% van de algemene bevolking ALK ervaart. Bovendien is het voor huisartsen vaak moeilijk om ALK te herkennen en dit kan adequate interventie belemmeren. Dit leidt vervolgens tot onnodig hoge belasting van de patiënt en het zorgsysteem.

De bevindingen van dit proefschrift laten zien dat een complex samenspel tussen biologische, psychologische, sociale, contextuele en gedragsmatige factoren bijdragen aan het ontstaan van ALK. Uit enquête onderzoek blijkt dat huisartsen ALK op veel verschillende manieren registreren. Veel huisartsen geven ook aan dat ze een eenduidige classificatie en registratie methode missen en behoefte hebben aan meer ondersteuning, hulpmiddelen en/of scholing omtrent ALK. Voorspelmodellen van verschillende ALK-syndromen (prikkelbare darm syndroom, fibromyalgie en chronisch vermoeidheidssyndroom) laten zien dat er zowel overlappende als syndroom-specifieke problemen ten grondslag liggen aan ALK. Aan de hand van zeven verschillende theorie-gedreven en data-gedreven benaderingen, blijkt dat het brede spectrum van ALK met matige nauwkeurigheid te voorspellen is, waarbij een eenvoudig data-gedreven model waarschijnlijk de efficiëntste methode is.

Dit proefschrift geeft uitgebreid bewijs dat de herkenning van ALK complex is en dat huisartsen behoefte hebben aan aanvullende ondersteuning met betrekking tot ALK. Bovendien toont het onderzoek aan dat een data-gedreven voorspelling, waarbij huisarts-patiëntdossiers worden hergebruikt, mogelijk ondersteunend kunnen zijn bij de herkenning van ALK. Dit moet echter wel gecombineerd worden met een multidisciplinaire zorgbenadering.

Het volledige proefschrift lees je hier.

Kitselaar, W. M. (2023, June 27). Promoting early recognition of persistent somatic symptoms in primary care. Retrieved from https://hdl.handle.net/1887/3628068

 

Promovendi verrichten een groot deel van het onderzoek op het gebied van ALK. Als blijk van waardering voor hun inspanningen kunnen zij het beeldje ‘Samenwerking op niveau’ ontvangen.
Wil jij ook in aanmerking komen voor het beeldje? Stuur dan een link naar het proefschrift, op het gebied van ALK, naar info@nalk.info

Alle proefschriften op een rij (waarvoor – vanaf 2019 – het beeldje ‘Samenwerken op niveau’ is uitgereikt).

Tags: