Proefschrift: Cognitieve gedragstherapie voor het chronisch vermoeidheidssyndroom

Cognitieve gedragstherapie voor het chronisch vermoeidheidssyndroom – Leren van variaties.

Proefschrift:
“Cognitive Behaviour Therapy for Chronic Fatigue Syndrome – Learning from variations”
Margreet Worm Smeitink. Radboud Universiteit Nijmegen, 22 april 2022.

Chronisch vermoeidheidssyndroom / Myalgische encefalomyelitis (CVS/ME) is een aandoening gekenmerkt door ernstige vermoeidheid en beperkingen. Deze kunnen effectief behandeld worden met cognitieve gedragstherapie (CGT) Helaas profiteert niet iedereen. We vonden dat het ene CGT protocol effectiever was dan het andere. Verder werd onderzocht hoe de behandeling zo aan te bieden zodat zoveel mogelijk patiënten ervan profiteren. Internetbehandeling (e-CGT), die minder intensief is dan reguliere CGT, bleek voor een groep mensen voldoende effectief. Wanneer patiënten die na internetbehandeling niet hersteld waren face-to-face (f2f) CGT aangeboden kregen, knapte een deel van deze patiënten alsnog op. Deze vorm van getrapte zorg bleek even effectief als f2f CGT alleen, maar was wel aanzienlijk efficiënter. Bij implementatie in de reguliere ggz bleek getrapte zorg relatief echter minder effectief. Er moet verder worden onderzocht in welk format CGT voor CVS het beste kan worden aangeboden in de ggz, zodat meer patiënten kunnen profiteren van deze bewezen effectieve behandeling.

Proefschrift

Promovendi verrichten een groot deel van het onderzoek op het gebied van ALK. Als blijk van waardering voor hun inspanningen kunnen zij het beeldje ‘Samenwerking op niveau’ ontvangen.
Wil jij ook in aanmerking komen voor het beeldje? Stuur dan een link naar het proefschrift, op het gebied van ALK, naar info@nalk.info

Alle proefschriften op een rij (waarvoor – vanaf 2019 – het beeldje ‘Samenwerken op niveau’ is uitgereikt).

Tags: