Proefschrift “Functionele motorische stoornissen: mechanisme, prognose en behandeling”

Functionele motorische stoornissen: mechanisme, prognose en behandeling

Proefschrift:
“Functionele motorische stoornissen: mechanisme, prognose en behandeling”
Jeannette Gelauff. Rijksuniversiteit Groningen, 28 oktober 2020.

Functionele motor stoornissen (FMS) bestaan uit trillen, schokken, standsafwijking of verminderde kracht, gekenmerkt door specifieke bevindingen die passen bij de functionele aard van de klachten, zoals variabiliteit en invloed van aandacht en afleiding. FMS komen veel voor en kunnen erg beperkend zijn.

In dit proefschrift van Jeannette Gelauff wordt beschreven dat er veel overeenkomsten bestaan tussen patiënten met verschillende functionele motor symptomen. Daarnaast rapporteren veel patiënten ernstige vermoeidheid, wat de kwaliteit van leven en de algehele gezondheid negatief beïnvloedt. In de praktijk zou hier meer aandacht voor moeten zijn. Een vergelijking tussen patiënten met functionele schokken en patiënten met schokken door een andere neurologische aandoening (corticale myocloniën) laat zien dat beide groepen evenveel last hebben van depressieve en angstklachten, wat belangrijk is voor de behandeling, maar dus geen factor kan zijn in het stellen van de diagnose. Middels fMRI onderzoek bevestigen we bestaande theorieën over de rol van veranderde aandacht, lichaamsbeleving en het gevoel in controle te zijn over beweging bij FMS.
Een overzicht van de literatuur en een lange-termijn studie met patiënten met functionele zwakte en zwakte veroorzaakt door andere neurologische patiënten, laat zien dat een groot deel van de patiënten op de lange termijn klachten houdt en weinig diagnosen achteraf niet blijken te kloppen.
Als laatste werd een gerandomiseerde studie gedaan naar het effect van educatie en zelf-hulp op het internet ten opzichte van normale zorg. Er werden geen verschillen gevonden tussen de groepen op de klinisch relevante uitkomstmaten, maar patiënten waren wel tevreden over de interventie.

Functional motor disorders: mechanism, prognosis and treatment.

Promovendi verrichten een groot deel van het onderzoek op het gebied van ALK. Als blijk van waardering voor hun inspanningen kunnen zij het beeldje ‘Samenwerking op niveau’ ontvangen.
Wil jij ook in aanmerking komen voor het beeldje? Stuur dan een link naar het proefschrift, op het gebied van ALK, naar info@nalk.info

Alle proefschriften op een rij (waarvoor – vanaf 2019 – het beeldje Samenwerken op niveau is uitgereikt).

Tags: