Proefschrift: Gelijkaardig maar verschillend: Implicaties voor de discussie over één versus vele functionele somatische syndromen

Gelijkaardig maar verschillend: Implicaties voor de discussie over één versus vele functionele somatische syndromen

Proefschrift:
“Proefschrift: Gelijkaardig maar verschillend: Implicaties voor de discussie over één versus vele functionele somatische syndromen”
Monica Joustra. Rijksuniversiteit Groningen, 30 januari 2019.

Het doel van dit proefschrift was om de geldigheid en betekenis van functionele somatische syndroom (FSS) diagnoses te onderzoeken, en om te onderzoeken in welke mate deze diagnoses in staat zijn om afzonderlijke groepen patiënten te identificeren in het kader van de lumper-splitter discussie.
We benaderden dit doel vanuit verschillende invalshoeken, rekening houdend met de mogelijke etiologische trajecten die kunnen leiden tot het oorzakelijk verband en de persistentie van FSS. We ontdekten dat de casedefinities van FSS elkaar overlappen en dat patiënten met de ene FSS vaak voldoen aan diagnostische criteria van de andere FSS.
We laten zien dat de diagnostische overlap aanzienlijk toeneemt wanneer FSS ernstiger en chronischer van aard is. Bovendien waren psychiatrische comorbiditeit en verminderde lichamelijke activiteit kenmerken van alle FSS. We beschrijven echter ook opmerkelijke verschillen in gevalsdefinities die de veronderstelde overlap tussen FSS kunstmatig kunnen verminderen. Wij stellen dat de bevindingen dat FSS niet-symptoomkenmerken delen en dat ze reageren op dezelfde therapieën, niet uniek zijn voor FSS-patiënten, en dat het daarom geen reden is om ze vergelijkbaar te vinden. Uit dit proefschrift blijkt dat, hoewel er overlap is in gevalsdefinities en psychiatrische comorbiditeit, de verschillen tussen de FSS niet kunnen worden genegeerd. Deze resultaten ondersteunen recente suggesties dat FSS zowel specifieke als algemene kenmerken heeft.
We stellen daarom dat FSS hetzelfde onderliggende syndroom kan weerspiegelen bij verschillende subtypes. Dit onderliggende syndroom moet in de toekomst uitgebreider worden onderzocht om een geldige en algemeen aanvaarde diagnostische criteria voor medische specialiteiten vast te stellen.

Similar but different: Implications for the one versus many functional somatic syndromes discussion.

Promovendi verrichten een groot deel van het onderzoek op het gebied van SOLK. Als blijk van waardering voor hun inspanningen kunnen zij het beeldje ‘Samenwerking op niveau’ ontvangen.
Wil jij ook in aanmerking komen voor het beeldje? Stuur dan een link naar het proefschrift, op het gebied van SOLK, naar info@nolk.info

Alle proefschriften op een rij (waarvoor – vanaf 2019 – het beeldje ‘Samenwerken op niveau’ is uitgereikt).