Proefschrift: Het ontwikkelen van e-health toepassingen ter bevordering van een patiëntgerichte benadering van medisch onverklaarbare klachten

Het ontwikkelen van e-health toepassingen ter bevordering van een patiëntgerichte benadering van medisch onverklaarbare klachten

Proefschrift:
“Het ontwikkelen van e-health toepassingen ter bevordering van een patiëntgerichte benadering van medisch onverklaarbare klachten”
Anne van Gils. Rijksuniversiteit Groningen, 3 juli 2019.

De meeste patiënten met lichamelijke klachten zoeken hulp bij een dokter. De meeste dokters beschouwen het diagnosticeren en behandelen van ziektes als hun kerntaken. Wanneer de dokter geen medische oorzaak voor de klachten kan vinden, ontstaat er een probleem. Dokters vinden het moeilijk om SOLK te verklaren, waardoor patiënten met veel vragen achterblijven. In tegenstelling tot in de geneeskunde, wordt er in de psychotherapieveel aandacht besteed aan het verkennen van de ervaring, het perspectief en het levensverhaal van de patiënt en het analyseren van de interactie tussen patiënt en zorgverlener. Aangezien zulke psychosociale factoren een belangrijke rol kunnen spelen in het  voortbestaan van SOLK, kan deze aanpak van meerwaarde zijn in de context van SOLK.
Het integreren van kennis vanuit de psychotherapie in de geneeskunde kan op die manier de zorg voor patiënten met SOLK verbeteren. Dit proefschrift laat zien dat e-health toepassingen een patiëntgerichte benadering kunnen stimuleren door deze integratie te faciliteren.

Developing e-health applications to promote a patient-centered approach to medically unexplained symptoms.

Promovendi verrichten een groot deel van het onderzoek op het gebied van SOLK. Als blijk van waardering voor hun inspanningen kunnen zij het beeldje ‘Samenwerking op niveau’ ontvangen.
Wil jij ook in aanmerking komen voor het beeldje? Stuur dan een link naar het proefschrift, op het gebied van SOLK, naar info@nalk.info

Alle proefschriften op een rij (waarvoor – vanaf 2019 – het beeldje ‘Samenwerken op niveau’ is uitgereikt).

Tags: