Proefschrift: In de Liminale Ruimte: medische zorg voor functionele somatische symptomen.

In de Liminale Ruimte: medische zorg voor functionele somatische symptomen

Proefschrift:
“In de Liminale Ruimte: medische zorg voor functionele somatische symptomen”
Janna Gol. Rijksuniversiteit Groningen, 7 december 2021.

Dit proefschrift gaat over de klinische praktijk: het bestudeert delen van het medisch traject dat een patiënt met langdurige functionele somatische klachten (FSS) doorloopt op zoek naar een oplossing. Voordat een klacht als functioneel wordt geduid, wordt de patiënt nogal eens verwezen naar een somatisch specialist. In de verwijsbrief van de huisarts werd specifieke informatie gevonden voor het al dan niet functioneel zijn van een klacht. Op basis van die informatie kon een selectietool ontwikkeld worden. Bestudering van de brieven van de internist aan de huisarts maakte duidelijk dat het behandelbeleid voor patiënten met FSS anders is dan het beleid voor patiënten met internistische aandoeningen. Met behulp van video-opnames werd vervolgens de uitleg door de huisarts in kaart gebracht. Huisartsen blijken gebruik te maken van een zevental bouwstenen, waarbij geen patroon te ontdekken was in de vele verschillende wijzen waarop deze bouwstenen werden ingezet. Ook patiënten hebben hun gedachten over de aard van hun klachten. Ze leggen verbanden, o.a. tussen hun lichamelijke klachten en negatieve emoties die ze ervaren. Onderzoek naar deze verbanden bracht aan het licht dat patiënten dit op verschillende manieren doen. Kennis hiervan is belangrijk als uitgangspunt voor een behandeladvies. Tot nu toe werd in onderzoek weinig aandacht besteed aan één type behandeladvies, namelijk de zelfhulpinterventie. In dit proefschrift worden de verschillende door de huisarts voorgestelde typen zelfhulpinterventies beschreven. Ook werd nagegaan hoe dergelijke zelfhulpinterventies tijdens het gesprek tussen patiënt en huisarts tot stand komen, én wat maakt dat de patiënt een interventies gaat uitvoeren.

Betwixt and between. Medical care for functional somatic symptoms.
Proefschrift

Promovendi verrichten een groot deel van het onderzoek op het gebied van ALK. Als blijk van waardering voor hun inspanningen kunnen zij het beeldje ‘Samenwerking op niveau’ ontvangen.
Wil jij ook in aanmerking komen voor het beeldje? Stuur dan een link naar het proefschrift, op het gebied van ALK, naar info@nalk.info

Alle proefschriften op een rij (waarvoor – vanaf 2019 – het beeldje ‘Samenwerken op niveau’ is uitgereikt).

Tags: