Proefschrift: Klinische assessment als therapie bij het behandelen van patiënten met SOLK

Communicatietrainingsprogramma voor huisartsen in de behandeling van patiënten met SOLK

Proefschrift:
“Clinical assessment as therapy in managing medically unexplained symptoms”
Juul Houwen. Radboud Universiteit Nijmegen, 19 april 2022.

Het doel van dit proefschrift is het ontwikkelen van een communicatie trainingsprogramma voor huisartsen (in opleiding), die zich focust op communicatie strategieën die een integraal onderdeel zijn van het consult. We beschrijven de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een evidence-based communicatie trainingsprogramma voor huisartsen (in opleiding) voor het behandelen van patiënten met SOLK. We gebruikten de Intervention Mapping methode om het communicatie trainingsprogramma systematisch te ontwikkelen. In stap 1 (‘behoefte-onderzoek’) lieten we huisartsen consulten met patiënten met SOLK opnemen op video waarna zowel de patiënt als de huisarts terugkeek naar de video en er feedback over gaf. Vervolgens voegden we deze feedback samen met de uitkomsten van focusgroepen (patiënten met SOLK, huisartsen, SOLK-experts en onderwijsdeskundigen) om in stap 2 (‘veranderdoelen’) te bepalen welke communicatie elementen huisartsen moesten leren en vervolgens in stap 3 (‘methode’) te exploreren hoe huisartsen deze communicatie elementen moesten leren. We gebruikten de uitkomsten uit de eerste 3 stappen om in stap 4 het communicatie trainingsprogramma te ontwikkelen. In stap 5 implementeerden we de training in het onderwijs voor huisartsen in opleiding en in stap 6 evalueerden we de training. Het resulterende programma is een blended training met een online cursus en twee trainingsdagen. Na het volgen van het trainingsprogramma rapporteerden huisartsen in opleiding een significant hogere zelf-effectiviteit voor communicatie met patiënten met SOLK na vier weken follow-up vergeleken met baseline. Verder ervoeren huisartsen het trainingsprogramma als waardevol.

Clinical assessment as therapy in managing medically unexplained symptoms.
Proefschrift

Promovendi verrichten een groot deel van het onderzoek op het gebied van ALK. Als blijk van waardering voor hun inspanningen kunnen zij het beeldje ‘Samenwerking op niveau’ ontvangen.
Wil jij ook in aanmerking komen voor het beeldje? Stuur dan een link naar het proefschrift, op het gebied van ALK, naar info@nalk.info

Alle proefschriften op een rij (waarvoor – vanaf 2019 – het beeldje ‘Samenwerken op niveau’ is uitgereikt).

Tags: