Proefschrift: Meer dan het tellen van symptomen: Het aanpakken van de moeilijkheden van het meten van Functionele Somatische Symptomen

Meer dan het tellen van symptomen: Het aanpakken van de moeilijkheden van het meten van Functionele Somatische Symptomen

Proefschrift:
“Meer dan het tellen van symptomen: Het aanpakken van de moeilijkheden van het meten van Functionele Somatische Symptomen”
Angélica Acevedo Mesa. Rijksuniversiteit Groningen, 22 december 2021.

Functionele Somatische Symptomen (FSS) zijn een constellatie van symptomen zoals pijn, vermoeidheid en duizeligheid, die niet kunnen worden verklaard door objectief meetbare onderliggende pathologie (ook wel medisch onverklaard genoemd). Deze symptomen zijn zeer heterogeen, en daarom moeilijk te beoordelen. Het algemene doel van dit proefschrift was om drie methodologische problemen bij het meten van FSS te onderzoeken, namelijk: 1) de heterogeniteit van FSS en de problemen bij het gebruik van somscores, 2) de onzekerheid over welke symptomen het meest relevant zijn voor het meten van FSS, en 3) de mogelijkheid dat somscores niet dezelfde betekenis hebben voor verschillende subgroepen. Om deze problemen aan te pakken werden geavanceerde psychometrische methoden uit de Item Response Theory toegepast op drie FSS-vragenlijsten. De bevindingen suggereren dat items met betrekking tot zich zwak voelen, zwaar gevoel in de ledematen, en misselijkheid consistent accurate metingen geven over de ernst van FSS. Bovendien werd vastgesteld dat de rapportage van sommige symptomen vertekend kan worden door geslacht, wat betekent dat deze items nauwkeuriger kunnen zijn in het meten van FSS in mannen of juist in vrouwen. Gewrichtspijn bleek niet erg informatief te zijn bij het meten van FSS in ouderen. Tenslotte vonden we dat deelnemers geen subgroepen vormen op basis van hun symptomen (bijvoorbeeld gastro-intestinale of musculoskeletale symptomen), maar op basis van ernst van de symptomen. Dit betekent dat bij FSS de ernst van de symptomen belangrijker is voor het identificeren en indelen van individuen dan de combinatie van symptomen. Deze resultaten kunnen bijdragen tot de verbetering van meetinstrumenten voor het meten van FSS.

Beyond a symptom count: Addressing the difficulties of measuring Functional Somatic Symptoms

Proefschrift

Promovendi verrichten een groot deel van het onderzoek op het gebied van ALK. Als blijk van waardering voor hun inspanningen kunnen zij het beeldje ‘Samenwerking op niveau’ ontvangen.
Wil jij ook in aanmerking komen voor het beeldje? Stuur dan een link naar het proefschrift, op het gebied van ALK, naar info@nalk.info

Alle proefschriften op een rij (waarvoor – vanaf 2019 – het beeldje ‘Samenwerken op niveau’ is uitgereikt).

Tags: