Proefschrift “Objectieve en subjectieve bewegingssymptomen bij (functionele) tremor​”

Objectieve en subjectieve bewegingssymptomen bij (functionele) tremor​

Proefschrift:
“Objectieve en subjectieve bewegingssymptomen bij (functionele) tremor​”
Gerrit Kramer. Rijksuniversiteit Groningen, 28 oktober 2020.

Functionele bewegingsstoornissen behoren tot de meest voorkomende neurologische bewegingsstoornissen. Ze worden gekarakteriseerd door een stoornis in het aansturen van bewuste bewegingen en kunnen leiden tot symptomen als tremor (trillen) en myoclonus (schokken). Omdat patiënten met een functionele bewegingsstoornis geen onderliggende hersenschade hoeven te hebben en de tremor niet altijd aanwezig is, wordt vaak gesuggereerd dat er een onderliggende psychologische verklaring moet zijn. Om dit te onderzoeken richtte Kramer zich op functionele tremor, een subtype van functionele bewegingsstoornissen, omdat dit symptoom zowel objectief als subjectief onderzocht kan worden.
Kramer toonde aan dat bij functionele tremor de coherentie in elektrische spieractiviteit vaak kortdurend wegvalt en dat andere tremortypes dit onregelmatige aanspanningspatroon veel minder hebben. Daarnaast werden patiënten met tremor gedurende 30 dagen in de thuissituatie gemeten. Hierbij bleken patiënten met een functionele tremor een aanzienlijk deel van de dag een objectief te meten tremor te hebben. Daarbij hadden ze, in vergelijking met patiënten met andere tremortypes, een vergelijkbare symptoomlast en een gelijke associatie tussen subjectieve en objectieve tremorsymptomen. Tot slot bleek de invloed van dagelijkse stress op tremorsymptomen niet te verschillen tussen patiënten met een functionele tremor en patiënten met andere tremortypes.
Zijn proefschrift toont aan dat patiënten met een functionele tremor en patiënten met andere tremortypes veel meer op elkaar lijken dan eerder werd aangenomen. Hierbij maakt het proefschrift ook inzichtelijk dat de invloed van psychologische factoren niet duidelijk verschillend is voor mensen met een functionele tremor. Het standpunt dat deze functionele bewegingsstoornissen dan een uitsluitend psychologische oorzaak hebben, dient dan ook achterwege gelaten te worden, zowel in onderzoek als in de klinische praktijk.

Objective and subjective movement symptoms in (functional) tremor.

Promovendi verrichten een groot deel van het onderzoek op het gebied van ALK. Als blijk van waardering voor hun inspanningen kunnen zij het beeldje ‘Samenwerking op niveau’ ontvangen.

Wil jij ook in aanmerking komen voor het beeldje? Stuur dan een link naar het proefschrift, op het gebied van ALK, naar info@nalk.info

Alle proefschriften op een rij (waarvoor – vanaf 2019 – het beeldje Samenwerken op niveau is uitgereikt).

Tags: