Proefschrift: Ontsteking als transdiagnostische factor bij het ontstaan van psychopathologie en somatische symptomen

Ontsteking als transdiagnostische factor bij het ontstaan van psychopathologie en somatische symptomen

Proefschrift:
“Inflammation as a transdiagnostic factor in the development of psychopathology and somatic symptoms”
Iris Jonker. Groningen Universiteit, 4 juli 2022.

Jonker richtte zich in haar proefschrift op de rol van ontstekingen bij de ontwikkeling van psychopathologie en somatische symptomen. Haar vraag was of verschillende soorten stressoren via een actiever immuunsysteem leiden tot de ontwikkeling van psychiatrische of somatische symptomen. Ze heeft zich gericht op herpesinfecties, jeugdtrauma en slaap als stressoren die verband houden met zowel ontstekingen als psychiatrische en somatische symptomen.
Jonker keek naar associaties in een grote groep adolescenten (TRAILS). Ze deed een klinische studie waarbij ze keek of het remmen van virusactiviteit effect heeft op ontsteking in het brein. Ze keek in een kleine groep van 10 deelnemers heel precies naar het verband tussen slaap, inflammatie en somatische symptomen, door hen 63 dagen te volgen met dagboekmetingen en bepaling van ontstekingswaarden.
Jonker vond geen bewijs voor haar hypothese dat stressoren via ontstekingen leiden tot psychiatrische of somatische symptomen. Ze vond echter wel dat een infectie met herpes simplex type 1 geassocieerd was met slechter cognitief functioneren. Ook werd gevonden dat de ontstekingswaarde CRP geassocieerd was met bepaalde somatische symptomen en dat stressvolle levensgebeurtenissen in de jeugd geassocieerd waren met hogere CRP waarden en met psychiatrische symptomen. Ook vond Jonker dat virusremmers-ontstekingen in de hersenen verminderden, maar geen effect hadden op psychiatrische symptomen. Daarnaast werd ontdekt dat er grote individuele verschillen waren in de relatie tussen slaap, ontstekingswaarden en somatische symptomen. Haar bevindingen kunnen betekenen dat stressoren een gezamenlijke oorzaak zijn van ontstekingen en psychiatrische of somatische symptomen, maar dat ontstekingen niet de relatie tussen stressoren en psychiatrische of somatische symptomen verklaren.

Proefschrift Inflammation as a transdiagnostic factor in the development of psychopathology and somatic symptoms

Promovendi verrichten een groot deel van het onderzoek op het gebied van ALK. Als blijk van waardering voor hun inspanningen kunnen zij het beeldje ‘Samenwerking op niveau’ ontvangen.
Wil jij ook in aanmerking komen voor het beeldje? Stuur dan een link naar het proefschrift, op het gebied van ALK, naar info@nalk.info

Alle proefschriften op een rij (waarvoor – vanaf 2019 – het beeldje ‘Samenwerken op niveau’ is uitgereikt).

Tags: