Proefschrift: Taal in geneeskunde – Taalgebruik in klinische interacties aangaande onverklaarde lichamelijke klachten

Taal in geneeskunde – Taalgebruik in klinische interacties aangaande onverklaarde lichamelijke klachten

Proefschrift:
“Language in Medicine – Language use in clinical interactions about medically unexplained symptoms”
Inge Stortenbeker. Radboud Universiteit Nijmegen, 4 november 2022.

Taalgebruik speelt een belangrijke rol in een medisch consult, zeker als een dokter geen medische verklaring kan vinden voor de klachten van een patiënt. Toch was maar weinig bekend over taal en communicatie tijdens huisartsconsulten over onverklaarde klachten. Welke woorden gebruiken artsen om onverklaarde klachten uit te leggen? Wat is de invloed daarvan op hoe patiënten zich voelen? En met welke taal drukken patiënten hun klachten uit?

Voor dit proefschrift werkten taal-, communicatie- en huisartswetenschappers samen om taalgebruik tijdens het huisartsconsult te onderzoeken. We laten zien dat huisartsen hun taalgebruik variëren wanneer een patiënt onverklaarde of verklaarde klachten heeft. Die subtiele talige variaties beïnvloeden de respons van patiënten, en relateren aan hun angst na het consult. “Typische” taal voor patiënten met onverklaarde klachten blijkt – in tegenstelling tot bestaande vooroordelen – niet te bestaan.

Proefschrift

Daarnaast werd ook op de radio aandacht besteed aan het onderwerp. Stortenbeker was aanwezig bij het programma De Taalstaat om haar bevindingen toe te lichten. Luister het fragment hier terug.

Promovendi verrichten een groot deel van het onderzoek op het gebied van ALK. Als blijk van waardering voor hun inspanningen kunnen zij het beeldje ‘Samenwerking op niveau’ ontvangen.
Wil jij ook in aanmerking komen voor het beeldje? Stuur dan een link naar het proefschrift, op het gebied van ALK, naar info@nalk.info

Alle proefschriften op een rij (waarvoor – vanaf 2019 – het beeldje ‘Samenwerken op niveau’ is uitgereikt).

Tags: